Сдружение на собствениците в етажна собственост

Зареждане на въпросник.

След промени в законодателството от 2009 година беше създадена нова форма за управление на жилищни сгради, а именно – сдружение на собствениците. Тази форма стана особено популярна след като правителството обяви “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Съгласно тази програма собствениците в една сграда ще могат да кандидатстват за безвъзмездно обновяване и ремонт на външните и вътрешни части на сградата. За да стане това обаче, те трябва да подадат съвместно своята заявка като Сдружение на собствениците. Учредяването на това сдружение се състои от няколко стъпки, които трябва да бъдат внимателно извършени, за да мине регистрацията безпроблемно. Това от своя страна ще позволи на сдружението да кандидатства по-бързо по програмата.

  • Искаш да организираш съседите си и заедно да кандидатствате за безвъзмездно обновяване и ремонт на жилищната сграда, в която живеете.
  • Във вашата сграда е взето решение за учредяване на Сдружение на собствениците, но никой няма необходимия опит и знания за извършване на учредяването.
  • Искаш учредяването на Сдружение на собствениците да стане максимално бързо и съобразно изискванията на закона.
  • Към момента по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
  • Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е с ограничен отпуснат бюджет. Независимо от готовността на правителството да отпусне допълнителни парични средства, е препоръчително регистрацията на Сдружение на собствениците и кандидатстването по програмата да се извърши в най-кратки срокове.

Представителството на Сдружението се осъществява от определено лице/лица. Ако те обаче не могат да осъществяват своите функции, те могат да упълномощят някого:

Ако се интересуваш от типичните сдружения (познати като НПО), не пропускай секцията НПО.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени