Advokatami.bg

Сдружение на собствениците в етажна собственост
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Сдружение на собствениците в етажна собственост

Зареждане на въпросник.

Научи повече

След промени в законодателството от 2009 година беше създадена нова форма за управление на жилищни сгради, а именно – сдружение на собствениците. Тази форма стана особено популярна след като правителството обяви “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Съгласно тази програма собствениците в една сграда ще могат да кандидатстват за безвъзмездно обновяване и ремонт на външните и вътрешни части на сградата. За да стане това обаче, те трябва да подадат съвместно своята заявка като Сдружение на собствениците. Учредяването на това сдружение се състои от няколко стъпки, които трябва да бъдат внимателно извършени, за да мине регистрацията безпроблемно. Това от своя страна ще позволи на сдружението да кандидатства по-бързо по програмата.

Какво включва

 • Покана за свикване на учредително събрание
 • Протокол за поставяне на Покана за свикване на учредително събрание (този документ се изисква изрично от някои общини)
 • Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците
 • Протокол за провеждане на учредително събрание
 • Заявление за вписване на Сдружение на собствениците
 • Съгласие и образец от подписа за всяко лице, което ще управлява и представлява сдружението
 • Подробни указания за всяка необходима стъпка по регистрация на Сдружение на собствениците

Използвай, ако

 • Искаш да организираш съседите си и заедно да кандидатствате за безвъзмездно обновяване и ремонт на жилищната сграда, в която живеете.
 • Във вашата сграда е взето решение за учредяване на Сдружение на собствениците, но никой няма необходимия опит и знания за извършване на учредяването.
 • Искаш учредяването на Сдружение на собствениците да стане максимално бързо и съобразно изискванията на закона.

Важно

 • Към момента по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
 • Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е с ограничен отпуснат бюджет. Независимо от готовността на правителството да отпусне допълнителни парични средства, е препоръчително регистрацията на Сдружение на собствениците и кандидатстването по програмата да се извърши в най-кратки срокове.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа