Advokatami.bg

Споразумение за разсрочено плащане
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Споразумение за разсрочено плащане

Зареждане на въпросник.

Научи повече

Споразумението за разсрочено плащане се използва често в практиката в случаите, когато едно лице дължи определена сума пари на друго лице и при това то се затруднява да изплати цялата сума наведнъж. Така по своята същност това споразумение е една гаранция както за кредитора, на който се признава, че длъжникът има едно непогасено парично задължение към него, така и за длъжника, който е спокоен, че има достатъчно време да изплати въпросната сума преди кредиторът да предприеме действия по принудително събиране.

Използвай, ако

  • Ти си кредитор и искаш да отсрочиш събирането на свое парично вземане спрямо даден длъжник.
  • Ти си длъжник и не можеш да изплатиш изцяло свое парично задължение спрямо даден кредитор.

Важно

  • С подписването на споразумението наличието на парично задължение в полза на кредитора се смята за потвърдено от длъжника, като от този момент започва да тече нова погасителна давност(това е период от време, през който кредиторът може да търси ефективна правна защита на своето вземане, насочена срещу длъжника).
  • Размерът на първоначално дължимото парично задължение може да бъде намален, като в този случай ако длъжникът изплати коректно и изцяло уговореното, разликата се смята за опростена.

Задължително

  • Основното, което страните договарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото парично задължение – размерът на цялото задължение и на вноските поотделно, както и сроковете, в които следва да бъде изплатено.
  • Страни по споразумението могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с изплащането на паричното задължение в уговорените срокове.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнително

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с последиците от неспазване на уговорения план за погасяване на паричното задължение. Те могат да се изразяват във възможността кредиторът да иска предсрочно пълния размер на задължението, а също така и неустойка за длъжника.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Нова книга: Правна сигурност за стартиращия бизнес. Научи повече

Над 15 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 678 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 438 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа