Advokatami.bg

Трудов договор с условие за стажуване
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Трудов договор с условие за стажуване

Зареждане на въпросник.

Използвай, ако

  • Ти си работодател и искаш да наемеш стажант в твоята фирма.
  • Ти си се дипломирал наскоро и искаш да придобиеш практически опит по своята специалност.

Важно

  • Стажантът трябва да има завършено средно или висше образование и да бъде без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Той трябва да е на възраст до 29 години и договорът да бъде свързан с придобитата от него професия или специалност.
  • При сключването на договора се определя лице, което да обучава стажанта. Това може да бъде работодателят или наставник, определен от него. За наставник може да бъде назначено лице от фирмата на работодателя. То трябва да притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.
  • Трудов договор за стажуване с едно и също лице за една и съща специалност може да се сключва само веднъж.
  • В 14-дневен срок от прекратяването на договора работодателят издава на стажанта препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.


Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимироваreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа