Advokatami.bg

Заявление за прекратяване на трудов договор без предизвестие от служителя
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Заявление за прекратяване на трудов договор без предизвестие от служителя


Fill out my online form.


Научи повече

Българското трудово законодателство предоставя изключително широка закрила на работниците и служителите и част от тази закрила е правото на работника да прекрати дадено труводо правоотношение без предизвестие с едностранно изявление. Това право е уредено в чл. 327 от Кодекса на труда и се основава както на определено виновно поведение от страна на работодателя, така и на фактически промени, настъпили у работника.

Използвай, ако

  • Ти си работник или служител и твоят работодател не се държи коректно спрямо теб, като поведението му отговаря на някоя от хипотезите, изброени в чл. 327 от Кодекса на труда.
  • Ти си работник или служител и поради определени предпоставки, свързани с теб, които се покриват с хипотезите, изброени в чл. 327 от КТ, ти се налага да напуснеш.

Важно

  • При прекратяване на трудовото правоотношение поради некоректно поведение на работодателя по чл. 327 ал. 1 точки 2, 3 и 3а от Кодекса на труда, работодателят дължи възнаграждение на работника по реда на чл. 221 ал. 1 от КТ.
  • При прекратяване на трудовото правоотношение поради факта, че работодателят е преустановил дейността си (чл. 327 ал. 1, т. 10 от КТ) и работникът не може да предаде заявлението, защото работодателят, негов представител или лицето, определено да получава кореспонденция не могат да бъдат намерени, тогава работникът може да подаде заявлението си в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя.

Допълнително

Кодексът на труда не прави разлика между това какъв договор се прекратява – дали той е срочен или безсрочен. Единствената необходима предпоставка, за да възникне правото на работника или служителя да прекрати едностранно трудовия си договор без предизвестие, е наличието на някоя от изчерпателно изброените хипотези в чл. 327 ал. 1 от Кодекса на труда.

Заявлението на работника за преклатяване трябва да е в писмена форма и да бъде предявено на работодателя.


Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Черен петък намаление до 80%

Виж офертите

Над 13 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 678 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 438 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа