Заповед за възлагане на надобна работа във връзка с COVID-19

Зареждане на формата.

Във връзка с въведеното извънредно положение от месец март, 2020 г., както и за нуждите на предотвратяване разпространението на COVID-19, бяха приети изменения в Кодекса на труда. Едно от тях е свързано с правомощие на работодателя да установи надомен режим за работа на всички или на част от служителите в своето предприятие.

Заповедта се издава на основание чл. 120в от КТ и трябва да бъде сведена до знанието на служителите. Работодателят може да сам да определи срока, за който се възлага надомна работа като този срок не може да бъде по-дълъг от продължителността на извънредното положение.

След изтичане на срока на заповедта служителят трябва да се завърне на работното си място като не е необходимо това да бъде свързано с издаването на нова заповед.

Си работодател, който иска да възложи на своите служители извършване на надомна работа.

  • За влизане в сила на заповедта не е необходимо съгласие на служителя
  • Добре е заповедта да бъде връчена на служителите срещу подпис.

Със заповедта могат да бъдат уговорени и условия за надомната работа, в това число ред за възлагане и отчитане, разходи за консумативи и тяхното покриване и други условия по преценка на работодателя.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени