Заповед за непълно работно време (COVID-19)

Зареждане на въпросник.

Във връзка с въведеното извънредно положение от месец март, 2020 г., както и за нуждите на предотвратяване разпространението на COVID-19, бяха приети изменения в Кодекса на труда. Едно от тях е свързано с правомощието на работодателя да установи непълно работно време за служителите в предприятието или в част от него.

Заповедта се издава на основание чл. 130в, ал. 2 от КТ и трябва да бъде сведена до знанието на служителите. Работодателят може да сам да определи срока, за който се определя непълно работно време като този срок не може да бъде по-дълъг от продължителността на извънредното положение.

След изтичане на срока на заповедта засегнатите служители се връщат на нормално работно време това да бъде свързано с издаването на нова заповед.

Си работодател, който иска да установи непълно работно време в предприятието си.

  • За влизане в сила на заповедта не е необходимо съгласие на служителя.
  • Добре е заповедта да бъде връчена на служителите срещу подпис.
  • Непълното работно време не може да бъде по-малко от 4 часа на ден.

Трудовото възнаграждение на служителите се изчислява пропорционално на намаленото работно време.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени