Заповед за установяване на ненормиран работен ден

Зареждане на въпросник.

Често в бизнеса характерът на длъжността на служителя е такъв, че нейното изпълнение не винаги може да се прекъсне с изтичането на работното време. Това налага служителят да продължи да изпълнява задълженията си и след този момент. За да бъде всичко изрядно и от правна гледна точка, работодателят следва да издаде заповед, с която да установи ненормиран работен ден за определена група служители и при определени условия.

  • Искаш да установиш ненормиран работен ден за всички;
  • или някои от твоите работници.
  • Ненормираният работен ден не е работен ден без установено работно време. Напротив, служителят работи съгласно уговореното работно време, но при необходимост той следва да остане на работа и след изтичането му в определени дни.
  • Работодателят може да въведе ненормиран работен ден само след предварителни консултации с представителите на служителите и синдикалните организации в предприятието, доколкото има такива.
  • Ненормиран работен ден не може да бъде установен за служителите с намалено работно време или тези, които извършват надомна работа.
  • Общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка.
  • Ако служителите ти са избрали свои представители по чл. 7, ал. 2 от КТ или пък сред служителите има представители на синдикални организации, е необходимо преди издаването на заповедта да се проведат консултации с тях. Препоръчително е провеждането на консултациите да бъде установено в документ, например протокол.

Правото на работодателя да въведе ненормиран работен ден е уредено в чл. 139а от Кодекса на труда. При това обаче се създават и определени нови права за работниците, които ще бъдат засегнати от новото работно време. На първо място следва да се отбележи, че служителите, които работят на ненормиран работен ден имат право на допълнителен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 5 работни дни. Работата след изтичане на работното време не се зачита за извънреден труд и не се заплаща допълнително, освен ако не е през време на дните на седмична почивка или официалните празници.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени