Advokatami.bg

Заявление за приемане на наследство по опис
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Заявление за приемане на наследство по опис


Fill out my online form.


Научи повече

Когато едно лице почине, то оставя след себе си определено имущество за своите наследници. В този момент за всеки наследник възниква правото да приеме или да откаже наследството. За да защити максимално интересите на налседниците на починалия, законът допуска приемане на наследството по опис. Предвиден е обаче специален ред за тези ситуации, като началото се поставя с настоящото заявление.

Използвай, ако

  • Не искаш да отговаряш за задълженията на наследодателя с цялото си имущество, а само до размера на това, което си получил като наследство.
  • Не си сигурен за обема от права и задължения да наследодателя и предпочиташ по-голяма сигурност, приемайки наследството по опис.
  • Искаш да възстановиш запазената си част от наследството спрямо лица, които не са наследници по закон.

Важно

  • Заявлението за приемане на наследство по опис се депозира пред районния съд, в чийто район се намира населеното място, в което наследодателят е починал.
  • Наследникът има срок от 3 месеца от смъртта на наследодателя да заяви, че иска да приеме наследството по опис. Този срок може да бъде удължен, ако заявителят е разбрал по-късно за смъртта. Това се декларира с приложена декларация към заявлението.
  • Недееспособните приемат наследство задължително по опис съгласно закона. Недееспособни са непълнолетните, както и пълнолетните, които са поставени под пълно запрещение.
  • Приелият по наследство е длъжен да не отчуждава (продава дарява и т.н.) вещите, които е придобил по наследство. Срокът, в който следва да се спазва забраната е 3 години за движимите вещи и 5 години за недвижимите вещи. Разбира се, ако всички задължения на наследодателя са изпълнени, тази забрана отпада и преди изтичането на срока. Тази забрана може да отпадне и с разрешение на съда в случаите, когато отчуждаването е необходимо, за да се набавят средства за изпълнение на задълженията.

Допълнително

Наследството представлява съвкупност от права и задължения. С други думи, приемайки го, наследникът получава не само облагите, но и задълженията, които наследодателят е имал приживе. Така наследникът се превръща в длъжник на лицата, които са имали определени вземания спрямо наследодателя. Поради това са възможни две хипотези на приемане – приемане на цялото наследство или приемане по опис. Основната разлика между двете е свързана със задълженията, които възникват за приелия цялото наследство и приелия по опис. Когато се приеме по опис, наследникът се задължава само до размера на полученото наследство. При приемане на цялото наследство наследникът се задължава с цялото свое имущество, съществувало и до момента на смъртта на наследодателя. С други думи, ако наследодателят е имал задължение в размер на 100 хиляди лева спрямо друго лице, но е оставил като наследство само един апартамент на стойност 20 хиляди лева, тогава приелият цялото наследство ще трябва да доплати 80 хиляди лева от своето лично имущество. Приелият по опис ще може да плати само цената на апартамента в размер на 20 хиляди лева и с това да се смята, че е изпълнил дълга си.

При подаване на заявлението наследникът трябва да опише всички движими и недвижими вещи, които са му известни, че са принадлежали на наследодателя. В противен случай той губи облагата от приемане на наследството по опис.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от въпроси, свързани с права и задължения при наследяване, следващите няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:


Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа