От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
13 ноември 2018

Нови изисквания за продажба чрез електронен магазин

В края на месец септември, 2018 Народното събрание прие нова наредба. В наредбата се установяват правила за лицата, които управляват електронен магазин. Основните правила са във връзка със задължителното подаване на информация в НАП преди започване на дейността и да съхраняват в база данни генерираната чрез електронния магазин информация – данни за сделки, контрагенти и други.

В наредбата липсва информация за това какво е електронен магазин. Ясно е обаче, че няма значение дали се използва собствен домейн или пък чужда платформа за продажба на стоки или услуги.

Кога влиза в сила наредбата?

Наредбата вече е в сила от 28 септември 2018. Влизането в сила на правилата относно електронните магазини обаче е отложено с три месеца, т.е. 28 декември 2018. Това означава, че търговци, които искат да използват електронни магазини след 28 декември 2018 трябва първо да подадат онлайн приложение по образец към НАП.

Търговците, които управляват търговски магазин преди преди 28 декември 2018, не са освободени от задължението да декларират това пред НАП. Те също трябва да подадат приложение за електронен магазин, но срокът за тях е 6 месеца от приемането на наредбата, т.е. 28 март 2019 г.

Каква информация се декларира за електронен магазин?

Към новата наредба е приет образец на приложение – формуляр, който ще се попълва в портала за електронни услуги на НАП. Лицата, управляващи електронен магазин, трябва да имат готовност да предоставят следната информация:

  1. Наименование на електронния магазин и неговия домейн;
  2. Данни за търговеца, управляващ електронния магазин;
  3. Информация за платформата, която се използва както и за хостинг на сайта;
  4. Информация за използвания софтуер и начин на съхранение на базата данни на магазина;
  5. Вид на продаваните стоки и услуги;
  6. Начална дата на опериране на електронния магазин.

Информацията ще бъде подавана в НАП с квалифициран електронен подпис. Както и за останалите документи, които се подават по електронен път към агенцията, и тук може да се използва пълномощник.

Освен общата информация за електронния магазин, търговците имат задължение да пазят данни и за дейността на магазина, включително за всяка една сделка. Срокът за съхранение на тези данни е 5 години. Всички лица, управляващи електронен магазин трябва да имат готовност да предоставят тези данни на НАП при поискване.

Ако се нуждаете от съдействие във връзка с декларирането на данни за своя електронен магазин пред НАП, нашият екип е на линия на имейл pitai@advokatami.bg.

Изображенията в този блогпост са по дизайн на Freepik и Katemangostar.

Нови правила за управление на електронен магазин
Други статии:


Нова книга: Правна сигурност за стартиращия бизнес. Научи повече

Над 15 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 678 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 438 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа