Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Може би най-бързият и лесен начин да се разведете по взаимно съгласие. Няма смисъл да ни плащате над 600 лв. за адвокaтски хонорар. Може да ползвате нашата онлайн система.

Виж как

Работим онлайн с клиенти от цяла България.

Цени и такси *

99 лв. за изготвяне на документите онлайн.

25 лв. държавна такса за завеждане на делото.

40 лв. държавна такса, която се заплаща след допускане на развода.

3-6 лв. държавна такса за издаване на препис от решението на съда.

* Когато се уреждат и имуществени отношения между страните, се събира допълнителна държавна такса.

Как става?

1. Попълвате онлайн въпросник, в който отговаряте на въпроси, свързани с това как искате да уредите отношенията си.

2. Веднага получавате готови документи: Споразумение за развод, Молба до компетентния съд и указания къде да входирате документите.

3. По нашите указания входирате документите в Съда, който одобрява споразумението и вече сте щастливо разведени.

Към въпросник за онлайн развод

Въпроси?

Тук сме да бъдем полезни.

0888 047 188 | pitai @ advokatami.bg

Дарина Манева
връзка с клиенти

Станимир Ненов
управител

Евгения Димовска
връзка с клиенти

Най-често ни питат

Това са въпроси и отговори, разработени от адвокатите на адвокатско дружество “Пенчев и Ко”, които целят да уредят отношенията между развеждащите по взаимно съгласие съпрузи. На база отговорите се изготвя Споразумението за развод както и Молбата до съда.

Темите във въпросника:

 • Ако има деца: къде ще бъде местоживеенето им, кой и как ще упражнява родителски права, лични отношения и издръжка на децата?
 • Ако има семейно жилище – дали, как и от кого ще се ползва?
 • Ще има ли издръжка между съпрузите?
 • Фамилното име?

Попълването на въпросника обикновено не отнема повече от 10 мин.

Документите за развод са изготвени от адвокатите, специализиращи семейно право, в кантората на “Пенчев и Ко”.

Развод по взаимно съгласие се извършва пред районния съд по местоживеенето на съпрузите. Съдът се сезира с молба, която се придружава от споразумение за развода. Необходимо е и двамата съпрузи да бъдат съгласни с детайлите около развода, като задължително се уреждат следните отношения:

 • Родителските права върху деца, ненавършили 18 години;
 • Режимът на лични отношения с децата за съпруга, който не получава родителски права;
 • Какво ще се случи със семейното жилище (право на собственост и ползване);
 • Фамилни имена на съпрузите след развода.

При наличието на деца съдът може да поиска становище и от дирекция „Социално подпомагане”, за да се увери, че техните интереси за защитени.

Освен да сключат споразумение и да подадат молба за развод, страните трябва да се явят лично пред съда и да потвърдят желанието си да се разведат съобразно с постигнатото споразумение.

След като съдът се увери във волята на страните, той постановява решение, с което утвърждава споразумението за развода. С това бракът се прекратява.

Възможно е. Този вид развод се нарича “развод по исков ред”. При него не се представя споразумение пред съда, ами искова молба, с която се иска съдът да реши въпросите във връзка с развода:

 • Прекратяване на брака;
 • Евентуално изследване на въпроса с вината за развода;
 • Родителски права;
 • Ползване на семейното жилище;
 • Издръжка

Това производство е исково, което значи, че на другия съпруг се дава възможността да представи отговор на исковата молба и да защити своя позиция пред съда при наличие на спор.

Задължително е явяването пред съда на съпруга, който е инициирал производството. Често в рамките на процеса все пак се стига до споразумение между страните и съдът е особено активен в действията си за постигане именно на такова споразумение.

Ако желаеш да се разведеш по исков ред, нашите адвокати са на линия да ти съдействат. Можеш да отправиш своето запитване от тук.

Трябва да се подпише и от двамата. Кой ще я входира след това в съда е без значение.

Да, задължително е да се явите на делото и двамата, да потвърдите пред съда желанието си за развод. Ако някой отсъства без уважителни причини, съдът няма да одобри споразумението за развод по взаимно съгласие.

Не. Таксата за развода се плаща след като излезе решението на съда.

Обикновено до 1-2 месеца. Може и няколко седмици. Зависи от конкретния съд.

Ако и двете страни имате съгласие по основните точки в споразумението и използвате нашите документи – няма нужда да плащате от 550 до 600 лв. хонорар за адвокат. В случай, че все пак желаете консултация – пуснете запитване на тази страница и бракоразводен адвокат ще ви консултира. (Цената на адвокатите е от 60 лв. на час)

Калкулация на времето ви

 • 10 мин. онлайн въпросник.

 • 30 мин. преглед и подписване на документите.

 • 30 мин. входиране на документите в съда.

В зависимост от натовареността на съда, процедурата може трае от няколко седмици до няколко месеца.

Калкулация на разходите ви

 • 99 лв. за документите от нас

 • 65 лв. – 70 лв. държавни такси (подробна разбивка по-горе)

Общо: 169 лв. разходи.

Към въпросника за развод