Регистрация на НПО
Сдружение или Фондация

Спестяваш бюрокрацията по всички инстанции, време и пари.
Работим онлайн с клиенти от цяла България.

Виж как
     Пререгистрация на НПО

Как се прави регистрация на НПО?

1. Поръчваш регистрация на НПО чрез бутона по-долу и заплащаш 199 лв. хонорар. (-20% с абонамент – виж как)

2. Попълваш онлайн въпросник с данни за твоето НПО.

3. Адвокат подготвя документи за регистрация на НПО и ги получаваш по имейл.

4. Може да се наложи учредителят или учредителите да посетят банка и нотариус.

5. Изпращаш ни документите по имейл – сканирани или снимани с телефон.

6. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на една седмица. (Неправителствените организации с нестопанска цел (сдружения и фондации) вече подлежат на регистрация в Търговския регистър.)

Поръчай регистрация на НПО

Работим онлайн с клиенти от цяла България. Ако си в София – може да си запазиш час за прием в Центъра ни за клиенти на бул. Витоша 127. Само се обади на 0888 047 188

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Никола Пенчев

Никола Пенчев

0888 047 188

pitai @ advokatami.bg

Каква е разликата между сдружение и фондация?

Сдружението има свои членове и се учредява от поне три лица. Фондацията няма членове и може да бъде учредена и от едно лице. При регистрацията на фондация се извършва учредително дарение, което прави процедурата малко по-сложна. Тя има и по-сложна управленска структура. И двете форми са удачни за развиване на нестопанска дейност. Сдружението е по-добрият вариант, когато организацията ще се финансира от своите членове посредством членски внос.

Каква е разликата между НПО в частна и в обществена полза?

Контролният режим при “частна полза” е по-лек; разходите също са по-ниски. Първоначалната регистрация става по-бързо и с по-малко изисквания. НПО в обществена полза трябва да води счетоводство като при търговско дружество (фирма). Експерт-счетоводител осчетоводява разплащателните документи и накрая на годината се подава ГФО и отчет в НСИ. Всяка година се представя подробен отчет за дейността на НПО: какви средства са постъпили, от кого и за какво. Този отчет се подава в Министерство на правосъдието и след това се публикува в публичен регистър.

Може ли НПО да се преобразува от частна в обществена полза?

Да, може във всеки един момент. Нужно е да се направи промяна в устава и регистрация в Министерството на правосъдието + още няколко документа и най-вече: 7 лица във върховния орган (общото събрание). Отнема около 2 седмици.

А от обществена в частна полза?

Не, законът не позволява. Алтернатива тук е ликвидация (закриване) на НПО в обществена полза и регистрация на ново НПО в частна полза.

НПО може ли да кандидатства за финансиране по проекти, щом е в частна полза?

Да, разбира се. Всеки донор определя изискванията, на които следва да отговарят кандидатите. Някои поставят изискване за регистрация в обществена полза именно заради по-силния контрол. Други обаче не поставят такова изискване. Все пак не пречи, ако се появи потенциален проект с подобно изискване – да се направи преобразуване. Ще отнеме около 2 седмици.

Регистрация на НПО с -20% с абонамент

Абонаментът струва 99 лв. / година и включва: светкавично бързо обслужване от персонален адвокат, безплатен достъп до базата ни данни с документи, мрежа от препоръчани адвокати, и редица големи отстъпки. Научи повече
Поръчай Регистрация на НПО с Премиум

България има два вида НПО (юридически лица с нестопанска цел): фондация и сдружение. Двата вида се делят на такива в частна и в обществена полза. За организациите в обществена полза е предвиден завишен последващ контрол на дейността. За тях обаче са предвидени и повечето привилегии за НПО – данъчни облекчения, държавни, местни и грантови финансирания. НПО в частна полза се управлява по-лесно, но пък липсват някои от привилегиите като при “в обществена полза”. Преобразуване на вида от “в частна” във “в обществена” е възможно и процедурата трае 2 седмици. Обратното преобразуване не е възможно.

Разбери коя е най-подходяща форма за твоето НПО

Fill out my online form.

Регистрация на НПО

Процедурата е позната още като учредяване на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), откриване, създаване на НПО. Въобще не е толкова сложно колкото изглежда. С Advokatami.bg можеш бързо, лесно и най-вече: сигурно, да поставиш стабилни правни основи на организацията си.

Пререгистрация на НПО

Пререгистрация на сдружения и фондация в Търговския регистър. Изцяло онлайн за броени минути. Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), регистрирани преди 01.01.2018 г., са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър.

.
Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа