Фирмени промени

До една седмица промените в Търговски регистър са факт.
Цени от 134 лв. с включен ДДС и държавна такса.
Спести си бюрокрацията, времето и парите.

Как да помогнем?


 

Как става?

1. Правиш запитване.

2. Свързваме се с теб в рамките на един работен ден, за да уточним детайлите.

3. Получаваш по имейл всички необходими документи – готови за подписване.

4. Сканираш всички подписани документи, изпращаш ни ги по имейл и ние се заемаме с Търговския регистър. Процедурата в Търговски регистър трае 5 дни. Държавна такса е включена в цената.

Стартирай процедурата

Видове услуги

Смяна на собственици и съдружници.

Смяна на управител.

Промяна на адрес.

Промяна в името на фирмата или дейността.

Увеличаване / намаляне на капитала.

Въпросите, които получаваме всеки ден

Каквo означава промени в бизнеса?

Промените в бизнеса са свързани с промяната на обстоятелства в Търговския регистър. Когато фирмата се регистрира, се обявяват определени обстоятелства: име на фирма, съдружници, предмет на дейност, седалище и адрес на управление, управители, капитал и т.н. В последствие, когато се налага промяна на някое от тези обстоятелства, е необходимо да се съставят нужните документи и процедура за обявяване в Търговския регистър.

Какво е нужно?

За всяка промяна има различен ред, процедура и изисквания. Тук ще получиш всички необходими документи, така че да се чувстваш сигурен и спокоен. Промените с нас стават бързо и неусетно.

Какви такси се дължат?

Държавните такси варират от 15 до 30 лв. (това е 50% намаление, за промени, вписвани по електронен път) в зависимост от вида на промяната. Те са включени в цената, която заплащаш на нас. Някои промени са свързани с нотариални такси – например за смяна на управител е необходим образец от подпис на новия управител, който струва 6 лв. За други промени е необходимо и заплащане на банкови такси от 2 до 10 лв. (при промяна на капитал).

Колко време отнема процедурата?

Документите получаваш веднага. Процедурата в Търговския регистър отнема 2-3 работни дни.

 

 

 

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Nikola Penchev

Никола Пенчев 

0888 047 188

pitai @ advokatami.bg

 

 

Каквo означава промени в бизнеса?

Промени в бизнеса означава промяна на обстоятелствата по партидата на търговец в Търговския регистър. Подобни промени са: продажба на дружествения дялове, смяна на името на фирма, смяна на управителя, увеличаване на капитала в ЕООД и ООД, продажба на фирма, смяна на адреса на фирма и други.

Как се прави промяна на обстоятелствата?

Всяка промяна на обстоятелствата се вписва по партидата на фирмата в Търговския регистър. Така например, смяна на адрес на фирма става факт едва когато адресът на фирмата бъде сменен в регистъра. Същото важи и за смяна на управител. Докато в Търговския регистър присъства името на стария управител, той е този, който има право да представлява фирмата.

Как се случва вписването в Търговския регистър?

За да бъде вписана една промяна на обстоятелствата, е необходимо в Търговския регистър да се представят документи, които доказват извършването на промяната. Така, за да бъде вписано прехвърляне на дружествени дялове, в регистъра трябва да се представи нотариално заверен договор за продажба на дружествени дялове.

Какви документи се представят в регистъра?

Някои от документите са стандартни и се прилагат винаги. Такива са декларациите и пълномощните. Други обаче варират според самото вписване. Неизменна част от документите е протокол-решение на собственика или съдружниците. Ако собственикът на едно ЕООД иска да го прехвърли на друг, той представя протокол-решение за продажба на дружествени дялове. Ако пък се цели смяна на управител на ООД, то съдружниците подписват протокол с решение от общо събрание.

Важно е да се има предвид, че в много случаи е необходима нотариална заверка на документите.

Кои документи се заверяват нотариално?

На първо място, нотариално се заверява протокол-решение при продажба на дружествени дялове и смяна на управител. Често това се се налага и при увеличаване на капитала на ЕООД.

Договор за продажба на дружествени дялове винаги се заверява нотариално. Ако сделката (прехвърляне на дружествени дялове) се извършва с пълномощник, необходимо е и нотариално заверено пълномощно за продажба на дружествени дялове.

Кога не е необходима нотариална заверка?

В някои случаи при промяна на обстоятелства не е необходима нотариална заверка. Така е при промяна на име на фирма и смяна на адрес на фирма. В други случаи посещението при нотариус може да бъде избегнато, ако съдружниците изрично са предвидили това в дружествения договор.

Как се подават документи в Търговския регистър?

Документи за промяна на обстоятелствата може да бъдат подадени на място във всеки клон на Агенция по вписванията. Далеч по-удачно е обаче документите да бъдат подадени онлайн с електронен подпис. Това означава те да бъдат сканирани и прикачени чрез системата на Търговския регистър от управителя на фирмата или упълномощено лице.

Необходимо ли е да се прави нотариална заверка на пълномощно при подаване на документи в Търговския регистър?

Когато пълномощното за подаване на документите е за адвокат, то не се заверява нотариално. В останалите случаи нотариална заверка е необходима

Какви такси се дължат?

Държавните такси варират от 15 до 30 лв. (това е 50% намаление, за промени, вписвани по електронен път) в зависимост от вида на промяната. При намаляване или увеличаване на капитала на ООД или ЕООД често длъжностните лица изискват двойна такса.

Освен държавните такси трябва да се предвидят и нотариални такива. Те могат да бъдат и доста по-високи. При смяна на управител например, е необходима нотариална заверка на образеца от подпис на новия управител, а също и заверка на подпис и съдържание на протокол-решение за промяната.

Колко време отнема процедурата по промяна на обстоятелствата?

Екипът ни изготвя необходимите документи за вписване на промяната в рамките на 1-2 дни от момента, в който получим необходимата информация. Вписването на промяната в регистъра отнема малко повече от 5 работни дни.

Какво е необходимо за продажба на фирма?

Продажба на фирма всъщност означава прехвърляне на дружествени дялове и по-точно на всички дялове. Прехвърля се капитала на фирмата. В Търговския регистър се променя собственикът, а често също се стига и до смяна на управител. Всичко друго остава същото. Може обаче продажба на фирма да се съчетае и с друга промяна, например смяна на име на фирма.

При продажба на дялове е необходим протокол-решение за продажба на дружествени дялове и договор между продавача и купувача. Ако продажбата е съчетана със смяна на управителя, това също трябва да бъде упоменато в протокола, а също така е важно да се осигури и образец от подписа на новия управител. Посочените документи се заверяват нотариално.

Освен тях е необходим и нов учредителен акт или дружествен договор на фирмата, декларации по образец от управителя и пълномощно за вписване на документите в регистъра.

Как се прави промяна на име на фирма?

При смяна на име на фирма не е необходимо да се заверяват нотариално документи. Достатъчно е протокол-решение, нов учредителен акт, декларации от управителя и пълномощно за адвокат.

Как се прави смяна на адрес на фирма?

Смяна на адрес на фирма се прави по същия начин като промяна на име на фирма. Не е необходимо да се посещава нотариус. Не се представя договор за ползване на имота, находящ се на новия адрес.

Как се прави увеличаване на капитала на ЕООД/ООД?

При увеличаване на капитала на ООД/ЕООД има една особеност. Необходимо е капиталът да бъде увеличен фактически преди промяната да бъде вписана в Търговския регистър. Така, например, ако се прави нова вноска в капитала, трябва да се представи бележка от банката.

Полезни статии

Създаване на дъщерно дружество – как става?

Дъщерно дружество е фирма, която е собственост на друга фирма. Тази друга фирма се нарича майка. Тя притежава целия капитал или част от капитала на...
Прочети

Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод

Животът е толкова динамичен, че промени настъпват във всеки изминал ден, а последствията от тях се отразяват във всяка една сфера от нашия живот. Едно...
Прочети

Списък с полезни (надявам се) книги за зимата

За мен зимните празници винаги са супер момент за наваксване с четенето. Преди няколко дни споделих с имейл общността ни какво чета напоследък и какво...
Прочети

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."