Фирмени промени

Промяна на обстоятелства и фирмени промени

До една седмица промяната на обстоятелства в Търговски регистър са факт.
Цени от 134 лв. с ДДС и включени държавни такси.
Спести си бюрокрацията, времето и парите.

Изчисли цена

Работим онлайн с клиенти от цяла България.

Клиентите за нас

18519 5.00 38 3 0724bf9db8 578cad60dc url(https://www.advokatami.bg/wp-content/uploads/2016/03/Universalnata.png) no-repeat center center Покажи още ревюта Няма повече ревюта
38 ревюта (5.00 от 5 звезди)
 • Фьодор Димитров, КИБЕР СЕЙЛС ООД
  Фьодор Димитров, КИБЕР СЕЙЛС ООД
  5

  Благодаря за качественото, точното и компетентното обслужване. Със сигурност още ще бъда ваш клиент и ще препоръчвам услугата ви! Бъдете успешни и все така внимателни към детайлите!

 • Дора Пенева,
  Дора Пенева, "ГравАрт" ЕООД
  5

  Времето е пари, а вие ми спестихте и двете. Супер е, че ви има!

 • Любомирка Ванева
  Любомирка Ванева
  5

  Екип с голям професионализъм, бързина и качество при услугите. Винаги отзивчиви и търпеливи към въпросите ми. Благодаря Ви!

Как се прави промяна на обстоятелства в Търговски регистър?

1. Избираш вид промяна и правиш запитване.

2. Свързваме се с теб и уточняваме детайлите.

3. Получаваш по имейл всички необходими документи – готови за подписване.

4. Сканираш всички подписани документи, изпращаш ни ги по имейл и ние се заемаме с Търговския регистър.

5. Процедурата в Търговски регистър трае до 5 дни и промените са факт. Честито!

Започни сега

Как се прави промяна на обстоятелства в Търговски регистър?

1. Избираш вид промяна и правиш запитване.

2. Свързваме се с теб и уточняваме детайлите.

3. Получаваш по имейл всички необходими документи – готови за подписване.

4. Сканираш всички подписани документи, изпращаш ни ги по имейл и ние се заемаме с Търговския регистър.

5. Процедурата в Търговски регистър трае до 5 дни и промените са факт. Честито!

Започни сега

Въпроси?

Тук сме да бъдем полезни.

0888 047 188 | pitai @ advokatami.bg

Дарина Манева
връзка с клиенти

Станимир Ненов
управител

Евгения Димовска
връзка с клиенти

Въпросите, които получаваме всеки ден

Всяка промяна на обстоятелствата се вписва по партидата на фирмата в Търговския регистър. Така например, смяна на адрес на фирма става факт едва когато адресът на фирмата бъде сменен в регистъра. Същото важи и за смяна на управител. Докато в Търговския регистър присъства името на стария управител, той е този, който има право да представлява фирмата.

На първо място, нотариално се заверява протокол-решение при продажба на дружествени дялове и смяна на управител. Често това се се налага и при увеличаване на капитала на ЕООД.

Договор за продажба на дружествени дялове винаги се заверява нотариално. Ако сделката (прехвърляне на дружествени дялове) се извършва с пълномощник, необходимо е и нотариално заверено пълномощно за продажба на дружествени дялове.

Някои от документите са стандартни и се прилагат винаги. Такива са декларациите и пълномощните. Други обаче варират според самото вписване. Неизменна част от документите е протокол-решение на собственика или съдружниците. Ако собственикът на едно ЕООД иска да го прехвърли на друг, той представя протокол-решение за продажба на дружествени дялове. Ако пък се цели смяна на управител на ООД, то съдружниците подписват протокол с решение от общо събрание.

Важно е да се има предвид, че в много случаи е необходима нотариална заверка на документите.

Промени в бизнеса означава промяна на обстоятелствата по партидата на търговец в Търговския регистър. Подобни промени са: продажба на дружествения дялове, смяна на името на фирма, смяна на управителя, увеличаване на капитала в ЕООД и ООД, продажба на фирма, смяна на адреса на фирма и други.
За да бъде вписана една промяна на обстоятелствата, е необходимо в Търговския регистър да се представят документи, които доказват извършването на промяната. Така, за да бъде вписано прехвърляне на дружествени дялове, в регистъра трябва да се представи нотариално заверен договор за продажба на дружествени дялове.
В някои случаи при промяна на обстоятелства не е необходима нотариална заверка. Така е при промяна на име на фирма и смяна на адрес на фирма. В други случаи посещението при нотариус може да бъде избегнато, ако съдружниците изрично са предвидили това в дружествения договор.
Документи за промяна на обстоятелствата може да бъдат подадени на място във всеки клон на Агенция по вписванията. Далеч по-удачно е обаче документите да бъдат подадени онлайн с електронен подпис. Това означава те да бъдат сканирани и прикачени чрез системата на Търговския регистър от управителя на фирмата или упълномощено лице.
За всяка промяна има различен ред, процедура и изисквания. Тук ще получиш всички необходими документи, така че да се чувстваш сигурен и спокоен. Промените с нас стават бързо и неусетно.

Държавните такси варират от 15 до 30 лв. (това е 50% намаление, за промени, вписвани по електронен път) в зависимост от вида на промяната. При намаляване или увеличаване на капитала на ООД или ЕООД често длъжностните лица изискват двойна такса.

Освен държавните такси трябва да се предвидят и нотариални такива. Те могат да бъдат и доста по-високи. При смяна на управител например, е необходима нотариална заверка на образеца от подпис на новия управител, а също и заверка на подпис и съдържание на протокол-решение за промяната.

Продажба на фирма всъщност означава прехвърляне на дружествени дялове и по-точно на всички дялове. Прехвърля се капитала на фирмата. В Търговския регистър се променя собственикът, а често също се стига и до смяна на управител. Всичко друго остава същото. Може обаче продажба на фирма да се съчетае и с друга промяна, например смяна на име на фирма.

При продажба на дялове е необходим протокол-решение за продажба на дружествени дялове и договор между продавача и купувача. Ако продажбата е съчетана със смяна на управителя, това също трябва да бъде упоменато в протокола, а също така е важно да се осигури и образец от подписа на новия управител. Посочените документи се заверяват нотариално.

Освен тях е необходим и нов учредителен акт или дружествен договор на фирмата, декларации по образец от управителя и пълномощно за вписване на документите в регистъра.

Екипът ни изготвя необходимите документи за вписване на промяната в рамките на 1-2 дни от момента, в който получим необходимата информация. Вписването на промяната в регистъра отнема малко повече от 5 работни дни.

Когато пълномощното за подаване на документите е за адвокат, то не се заверява нотариално. В останалите случаи нотариална заверка е необходима.

При смяна на име на фирма не е необходимо да се заверяват нотариално документи. Достатъчно е протокол-решение, нов учредителен акт, декларации от управителя и пълномощно за адвокат.

Смяна на адрес на фирма се прави по същия начин като промяна на име на фирма. Не е необходимо да се посещава нотариус. Не се представя договор за ползване на имота, находящ се на новия адрес.

При увеличаване на капитала на ООД/ЕООД има една особеност. Необходимо е капиталът да бъде увеличен фактически преди промяната да бъде вписана в Търговския регистър. Така, например, ако се прави нова вноска в капитала, трябва да се представи бележка от банката.

Полезна информация относно промени на обстоятелства

Смяна на адрес
За да бъде сменен адресът на една фирма, е необходимо да бъде взето решение на общото събрание на ООД. Решението се взима с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината гласове в събранието.

Смяна на име на фирма
Промяната на наименованието на едно търговско дружество е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД. Съдружниците гласуват за промяната на общо събрание с обикновено мнозинство.

Смяна на управител
Смяната на управител се състои в две стъпки, които се извършват едновременно, но до голяма степен независимо една от друга: 1. Освобождаване на стария управител; 2. Назначаване на нов управител И за двете стъпки е необходимо да бъде взето решение от общото събрание на съдружниците в ООД или на едноличния собственик на капитала в ЕООД.

Продажба на дялове от фирма
Съгласно Търговския закон прехвърлянето на дялове от капитала между съдружниците в едно ООД се извършва свободно. “Свободно” в случая означава, че не е необходимо разрешението на останалите съдружници във фирмата, които не са страни по сделката.

Продажба на фирма
Под продажба на фирма в България хората разбират прехвърляне на целия бизнес от едно лице на друго. Формално една фирма не може да бъде продадена, тъй като тя не е вещ или някакъв обект, който може да се прехвърля.

Смяна на капитал
Капиталът на една фирма е една от нейните най-важни характеристики. Той има две основни функции. Първата е, че капиталът е началното имущество на фирмата. Парите, които първоначално бъдат определени за капитал на фирмата, са цялото имущество, с което тя ще разполага в началото на своята дейност. Другата и по-важна функция на капитала е, че неговото разпределение показва кой от съдружниците каква част от фирмата има, каква тежест има неговия глас в общото събрание и каква част от печалбата му се полага.