Регистрация на
Акционерно дружество

най-добрата правна форма за правене на бизнес
не трябва да е толкова скъпа.

Нашият хонорар за регистрация е 600 лв. Чрез нас ползваш и 50% отстъпка от държавната такса – плащаш 180 лв., вместо 360 лв. Освен държавната такса, другите такси са 6 лв. за заверка на подпис при нотариус и около 10 лв. банкови такси. Фирмата ще бъде готова до 3 дни след подписване на документите.

Поръчай

поръчваш > свързваме се с теб и изготвяме документите > подписваш, минаваш през нотатирус и банка > входираме документите в търговския регистър

Работим онлайн с клиенти от цяла България.

Често задаваните въпроси и отговори

Как да регистрирам АД?

След като направиш поръчка, ще се свържем се с теб и ще изготвим документите. Нужно е да подпишеш и да минеш през нотатирус и банка. След това ние входираме документите в търговския регистър.

Колко лева е минималният капитал?

50,000 лв., но при регистрацията може да се внесе 12,500 лв. и в срок до 2 години да се довнесе останалата част. Капиталът си е собственост на фирмата, т.е. внасяме тези 12,500 лв. по набирателната сметка в банката и след като фирмата бъде регистрирана можем да използваме парите както преценим.

Защо АД, а не ЕООД / ООД?

Акционерното дружество е най-добрата капиталова форма за правене и развитие на бизнес. Гъвкавостта и възможностотите там са почти безкрайни в сравнение с Е/ООД. АД-то може да издава различни видове акции – с различни права и привилегии, да набира допълнително капитал чрез издаване на облигации (форма на заем). Акциите могат да се прехвърлят много по-лесно и удобно. При Е/ООД е важна личността на съдружниците. Ето защо там дори с 1% дял даден съдружник може да блокира решения, защото законът изисква пълно мнозинство.

Нужно ли е да се прави годишен одит на АД-то?

Да. Това се прави всяка година от одитор. В практиката това може да се избегне като АД-то се ползва само за набиране на капитала и за уреждане на отношенията между собствениците, а самите операции на бизнеса да се извършват от ЕООД, в което едноличен собственик е АД-то. “Операциите” – означава в ЕООД-то да са назначени служителите, там да идват приходите и разходите и оттам да минава бизнесът като цяло. Така АД-то на практика няма да извършва реална дейност и всяка година ще подава декларация за липса на дейност.

Разбира се структурата АД + ЕООД е въпрос на избор. Можем да работим и само с АД-то като в този случай просто всяка година годишният ни отчет ще се заверява и от одитор.

Какви са гаранциите за качество, които получавам?

Подбираме най-добрите адвокати, които можем да намерим. Внимателно селектираме адвокатите в мрежата ни на база опит, знания в правото, препоръки от предишни клиенти и редица други критерии. С нас ще имаш сигурност и спокойствие.

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Евгения Димовска

0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Регистрация на АД

Капиталът на АД се формира
от акциите на всички акционери

Стартирай и развий бизнеса си чрез най-добрата правна форма за това!

Започни сега