Пререгистрация на НПО

Пререгистрация на сдружения и фондация в Търговския регистър. Изцяло онлайн за броени минути.

Цена: 99 лв.

Поръчай пререгистрация на НПО

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), регистрирани преди 01.01.2018 г., са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър.

Заедно със заявлението за пререгистрация се подава и копие на устава или учредителния акт на организацията.
Ние подаваме всички документи онлайн.

Научи повече

Как се прави пререгистрация на НПО?

  1. Поръчваш пререгистрация на НПО от тази страница.

  2. Заплащаш хонорар от 99 лв.

  3. Попълваш онлайн въпросник с данни за твоето НПО.

  4. Получаваш пълномощно за наш адвокат по имейл.

  5. По имейл ни изпращаш копие от пълномощното и устава на организацията.

  6. Ние подаваме документите за пререгистрация с електронен подпис.

 

Поръчай пререгистрация на НПО

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Никола Пенчев

Никола Пенчев 

0888 047 188

pitai @ advokatami.bg

Въпросите, които получаваме всеки ден

Има ли допълнителни такси при пререгистрация на НПО?

Не. Процедурата е освободена от държавни такси. Всичко, което ще трябва да заплатиш, е нашият хонорар.

Колко време отнема процедурата?

Пререгистрацията се случва в рамките на 10 дни след подаване на документите по електронен път.

Какво съдействие е необходимо от мен?

Трябва единствено да направиш поръчка и да ни изпратиш електронни копия на документи – пълномощно и устав.

Задължителна ли е пререгистрацията?

Да, задължително е да се направи пререгистрация на НПО, ако то е регистрирано преди 01.01.2018 г.

Има ли значение дали НПО е сдружение или фондация?

Не, процедурата за сдружения и фондации е идентична.

Има ли значение дали НПО е регистрирано в частна или обществена полза?

Не, на пререгистрация подлежат както юридическите лица, които извършват дейност в частна полза, така и тези, които извършват дейност в обществена полза.

Какво включва услугата на Advokatami.bg?

Екипът на Advokatami.bg ще подготви пълномощно за пререгистрацията за адвокат и ще ангажира адвокат с подаването на документите в Търговския регистър. Успоредно с това адвокатът ще поиска от окръжния съд по седалище на организацията удостоверение за актуално състояние, което да се изпрати на Агенция по вписванията.

Обещаваме

Advokatami.bg

Ако има неточности с документите – връщаме парите.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."