Пререгистрация на НПО

Пререгистрация на Сдружение или Фондация (НПО)

Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), регистрирани преди 01.01.2018 г., са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър. Заедно със заявлението за пререгистрация се подава и копие на устава или учредителния акт на организацията.

Цена: 99 лв.

Поръчай пререгистрация на НПО

Как се прави пререгистрация на НПО?

  1. Поръчваш пререгистрация на НПО (99 лв.) от тази страница.

  2. Попълваш кратък онлайн въпросник с данни за твоето НПО.

  3. Получаваш пълномощно за наш адвокат по имейл.

  4. По имейл ни изпращаш копие от пълномощното и устава на организацията.

  5. Ние подаваме документите за пререгистрация с електронен подпис. Честито!

Advokatami.bg

Въпроси?

Тук сме да бъдем полезни.

0888 047 188 | pitai @ advokatami.bg

Никола Пенчев
мениджър клиенти

Дарина Манева
телефонно обслужване

Евгения Димовска
обслужване на клиенти

С Advokatami.bg процедурата по пререгистрация на НПО е изцяло онлайн и отнема няколко минути.

Поръчай пререгистрация на НПО

Най-често ни питат

Не. Процедурата е освободена от държавни такси. Всичко, което ще трябва да заплатиш, е нашият хонорар.

Пререгистрацията се случва в рамките на 10 дни след подаване на документите по електронен път.

Трябва единствено да направиш поръчка и да ни изпратиш електронни копия на документи – пълномощно и устав.

Да, задължително е да се направи пререгистрация на НПО, ако то е регистрирано преди 01.01.2018 г.

Не, процедурата за сдружения и фондации е идентична.

Не, на пререгистрация подлежат както юридическите лица, които извършват дейност в частна полза, така и тези, които извършват дейност в обществена полза.

Екипът на Advokatami.bg ще подготви пълномощно за пререгистрацията за адвокат и ще ангажира адвокат с подаването на документите в Търговския регистър. Успоредно с това адвокатът ще поиска от окръжния съд по седалище на организацията удостоверение за актуално състояние, което да се изпрати на Агенция по вписванията.