От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
07 юни 2018

Най-важното на тема глоби и годишни финансови отчети (ГФО)

Всички търговци, вписани в Търговския регистър, трябва да обявят своя годишен финансов отчет там.

Срокът за подаване е до 30 юни 2018 година включително.

Ако това задължение не бъде спазено, всяка фирма подлежи на глоба. Всичко по темата глоби е по-долу.

Какви са глобите, които ще ми бъдат наложени, ако не подам ГФО за своята фирма?

От 200 до 3000 лв. са глобите за неподаден годишен финансов отчет. Те ще бъдат наложени на управителя на фирмата. Освен тях, санкционирана ще бъде и самата фирма. На предприятието се налага имуществена санкция в размер от 1% до 5% от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

От 500 до 1000 лв. са глобите, ако след установяване на нарушението отново годишният финансов отчет не бъде подаден. Тази глоба ще бъде налагана всеки месец, докато годишният финансов отчет не бъде публикуван в Търговския регистър.

Какво ще стане, ако подам своя годишен финансов отчет, но след като срокът е изтекъл?

В този случай ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение и фирмата и нейният управител ще бъдат санкционирани.

Кой следи за публикуването на отчетите?

В срок до 31 юли Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите (НАП) списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в регламентирания срок. Списъкът съдържа наименованието на предприятието и ЕИК.

В срок до 30 септември Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушенията.

Получих отказ за подадения ГФО на своята фирма. Какво ще стане сега?

Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок, а впоследствие е постановен отказ поради нередовност в заявлението, имаш 14-дневен срок за отстраняване на нередовността и повторно подаване на отчета.

Как да подам своя годишен финансов отчет в Търговския регистър?

Нека ние направим това вместо теб. Всяка година съдействаме на стотици клиенто за обявяване на ГФО в Търговския регистър. Разгледай и поръчай нашата услуга от тази страница (клик).

ГФО Глоби

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа