Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Как НАП реши да глоби pravatami.bg за късно подаден ГФО

От |Публикувано на: 05.09.2018|Обновено на: 14.09.2020|

Както много от вас знаят Advokatami.bg си партнира с pravatami.bg още от самото начало на компанията. Много от хората, ангажирани с Advokatami.bg, по един или друг начин дават или са давали своя принос към каузата на pravatami.bg. Затова реших да споделя своите впечатления от новата акция на НАП, насочена към юридическите лица с нестопанска цел, които не са обявили в срок своя ГФО, която акция засегна и pravatami.bg.

Малко предистория и контекст

В края на месец август pravatami.bg, в лицето на Сдружение „Департамент за правна култура“, получи покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение поради неподаване в срок на годишен финансов отчет на сдружението. При явяване на място беше съставен и съответният акт. Въз основа на него се очаква издаване на наказателно постановление и налагане на глоба.

Има ли нарушение от pravatami.bg?

Да, формално НАП изпълнява правомощията си, установявайки нарушение и налагайки наказание. Сдружението наистина не е подало в срок своя отчет. Безспорно то има някаква вина за това, но много по-сериозна причина за забавянето е неразборията, която държавата създаде със своята законодателна дейност, лошата комуникация между институциите и безпрецедентния провал в работата на Търговския регистър от началото на годината. Всъщност pravatami.bg направи най-добрия опит предвид обстоятелствата да подаде отчета си и направи това с пренебрежимо малко забавяне. Въпреки това то се озова на конвейра на НАП за издаване на актове.

Какво се случи с правното положение на юридическите лица с нестопанска цел през 2018?

От началото на 2018 влезе в сила нов Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Неговата цел е администрацията на сдруженията и фондациите да премине от окръжните съдилища към централизиран регистър в дигитална форма. Държавата реши да използва за целта остарялата структура на Търговския регистър, за да дигитализира неправителствените организации. Говорим за същия регистър, който по-късно през годината изчезна за 2 седмици без каквото и да е обяснение.

Законът влезе в сила без да бъдат предвидени необходимите процедури за длъжностните лица в съдилищата и Търговския регистър. Както винаги, Агенция по вписванията започна да гради своя собствена практика и вписванията се случваха на принципа проба-грешка. Така се учихме и ние в Advokatami.bg, опитвайки се да вървим в крак с практиката на агенцията.

<a href="http://www.freepik.com">Designed by Creativeart / Freepik</a>

Каква е вината на институциите?

За щастие, беше предвиден достатъчно дълъг срок за пререгистрация – чак до 2021 г. Това е предостатъчно време за създаване на устойчива практика и уреждане на възникналите неясноти. Успоредно с новия ЗЮЛНЦ обаче в сила влезе и нов Закон за счетоводството. Той налага задължението за сдружения и фондации да обявят в Търговския регистър свой годишен финансов отчет до 30.06.2018 г. Малката подробност е, че, за да бъде обявен отчет на едно юридическо лице с нестопанска цел в регистъра, то първо трябва да бъде регистрирано в него. Такава е структурата на регистъра – както почти всичко друго в него, недомислена и неактуална.

На практика ЗЮЛНЦ дава срок за пререгистрация до 2021 г., но Законът за счетоводството, съчетан с нелепата архитектура на регистъра, намаляват този срок до месец юни, 2018 г. Също така, не е предвидена възможност ГФО да бъде подаден успоредно с документите за пререгистрация.

Допълнителен проблем е огромного забавяне в работата на Търговския регистър, което се случи в началото на април. Причината е друга недомислица в държавата. Беше дадена възможност на фирмите, които не извършват дейност, вместо ГФО, да подадат декларация, че не са извършвали дейнсот до 31.03.2018 г. Това доведе до затрупване на регистъра от работа и забавяне на вписванията повече от две седмици. Това са вписвания, които трябва да се случват в рамките на 1 до 3 дни, а на практика отнемаха повече от 2 седмици. Агенция по вписванията пое ангажимент да навакса със закъснението – ангажимент, който не е спазен 5 месеца по-късно.

И така, Сдружение „Департамент за правна култура“ изготви навреме своя финансов отчет и подаде документи за своята пререгистрация в „новия“ Търговски регистър. Както всяко нещо в регистъра, това вписване се забави повече от три седмици и срокът за обявяване на отчета изтече. Веднага след извършване на вписването сдружението подаде своя отчет. Става въпрос за забавяне от по-малко от 2 седмици.

През месец август Търговският регистър изчезна без никакво обяснение от институциите. Търговския оборот беше спрян, гражданите бяха възпрепятствани да започнат нов бизнес или да направят каквото и да е с текущия си такъв. Очевидно това е създало много голям проблем и за НАП. Агенцията само изчакваше регистъра да заработи, за да започне новата си акция по справяне с най-неотложния проблем пред себе си – късно подадените годишни финансови отчети.

Къде е проблемът?

Напълно съм съгласен, че нарушенията трябва да се санкционират, но това не трябва да става по напълно формализиран начин, а при съобразяване на спецификите на всеки случай. Ако някаква официална кореспонденция от институциите към юридическите лица с нестопанска цел трябваше да дойде в края на месец август, то тя трябваше да бъде под формата на извинение за смазващата им некомпетентност, огромната неразбория, която създадоха и безсрамната липса на комуникация и съгласуваност на действията между тях. Е, вместо това дойде покана за получаване на акт за установяване на административно нарушение…

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.