Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Процедура по назначаване на служител на работа

От |Публикувано на: 28.11.2018|Обновено на: 14.09.2020|

Доста работодатели си мислят, че процедурата по назначаване на служител на работа се изчерпва със сключването на трудов договор. Това обаче не е така. Подписването на договора е едва първия етап от процеса. Той преминава през общо три стъпки, които ще разгледаме в този материал.

  1. Сключване на трудов договор;
  2. Уведоямване на НАП за сключения трудов договор;
  3. Постъпване на служителя на работа

Сключване на Трудов договор

Със сключването на трудов договор се поставя начало на процедурата по назначаване на служител. Договорът се сключва в писмена форма. Един екземпляр получава работодателят и един остава за служителя. Преди подписване на договора той трябва да се запознае с длъжностната характеристика за длъжността, която ще заеме. Той декалрира писмено това, че е получил характеристиката.

В договора се уговаря датата, на която служителят ще постъпи на работа. По-добре е, макар и не винаги практически най-удобно, служителят да започне работа поне един ден след подписване на договора. Това е така, за да има време да бъде изпратено уведомление до НАП, което е и следващата стъпка в процеса.

Уведомление по чл. 62 от КТ до НАП

Кодексът на труда налага задължение на работодателите да уведоямват Националната агенция по приходите за всеки сключен от тях трудов договор. Уведомлението се изпраща след назначаване на служител, т.е. след подписване на договора и преди служителят да фактически да постъпи на работа.

Има три начина за изпращане на уведомлението:

  1. На място в съответната териториална дирекция на НАП;
  2. По поща с препоръчано писо с обратна разписка;
  3. По електронен път с електронен подпис

Най-често уведомленията се подават по електронен път от счетоводител на фирмата, но няма пречка, ако фирмата е стартираща и няма счетоводител, уведомлението да бъде подадено на хартия. Служителите в агенцията заверяват уведомлението и препис от него се връчва на служителя при постъпване на работа.

Постъпване на служителя на работа

Служителят трябва да постъпи на работа на уговорения ден в уговореното време. Ако не направи това, се счита, че трудовият договор изобщо не е бил сключен. Моментът на постъване се установява с протокол.

При постъването си на работа служителят трябва да предостави на работодателя своята трудовя книжка. Тя остава при него до прекратяване на договора. Ако това е първа работа на служителя, работодателят има задължението да му издаде трудова книжка.

Може ли трите стъпки по назначаване на служител да бъдат събрани в един ден?

Формално погледнато може и дори често се случва. Съществуват обаче рискове, ако служителят не работи в офис, а в търговски обект. В практиката има случаи при които служител започва работа и на същия ден работодателят уведоямва НАП за сключения трудов договор. В това време обаче на място в обекта е извършена проверка, която установява, че на работа има лице, за което не е подадено уведомление в НАП. В такива случаи НАП налага глоба дори и уведомлението да е подадено едва няколко часа след постъпването на работа.

Ако решите да действате така, е добре в протокола за постъпване на служителя на работа да се запише час, който час да следва момента на приемане на уведомлението от НАП.

Автор на използваното в материала изображение е rawpixel.com / Freepik.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.