От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
12 декември 2018

Как да спестим 12 хил. лв. чрез писмени доказателства?

Когато имаме бизнес или каквито и да е отношения с някой – винаги трябва да имаме писмено отражение на договореното. Не е задължително това да бъде писмен договор. Имейл кореспонденция често е напълно достатъчно.

Историята ми на кратко:

1/ Имах проблем с голям счупен (пукнат) прозорец вкъщи.

2/ Застраховетелят одобри да покрие щетата. По първоначална оферта на фирмата изпълнител – близо 4 хил. лв., заради нуждата от голям кран.

3/ Приех офертата, платих капарато и фирмата изпълнител започна да ме мотае дълго време. Така имахме голям прозорец, който може да се счупи всеки момент и риск да изтече срока за покритие на щетата от застраховaтел.

4/ Пробвах с добър тон, с множество разговори и имейли към фирмата изпълнител – без успех.

5/ Ползвах Адвокатами.бг и заедно написахме Искова молба до Районен съд, с която претендирах да ми върнат капаратото в двоен размер, обезщетие за вреди и покритие на всички съдебни разноски.

6/ Изпратих копие на Исковата молба за справка до фирмата изпълнител. Казах им, че ако до края на седмицата няма развитие – ще я входирам в съда. Казах им, че не искам да ги съдя, искам да си изпълнят обещаното и да си свършат работата.

7/ След една седмица имахме чисто нов прозорец.

Изводи:

1/ Водете сделки и комуникация така, че да имате следа и доказателства. Правото е голямо и спасение дебне отвсякъде.

2/ Не е нужно да се стига до съд. Много често е нужно само да се заяви по безспорен начин готовност да си защитим правата и това да свърши работа. Исковият процес в моята история щеше да струва към 1000 лв. – разходи, които щеше в крайна сметка да покрие виновната страна. Но въобще не стигнахме до него, а се справихме само с Искова молба – документ, който може да се напише от адвокат за ~100 лв.

имейл искова молба обезщетение

Последният ми имейл с молба да действаме.

Прозорецът е сменен успешно

Прозорецът е сменен успешно на 11.12.18.

Въпросната история надълго (като извадки от исковата молба)

До Районен съд – гр. София
Цена на иска: 11 756.80 лв. С ДДС

От Фактическа страна

В началото на август 2018 г. Ищецът поръчва производство и монтаж на стъклопакет, в отговор на което на 22.08.2018 г. Получава оферта от ответника. Няколко дни по-късно ищецът потвърждава писмено приемането на офертата и съгласно нея на 25.09.2018 г. Ищецът заплаща капаро (50% от крайната сума) в размер на 1909.20 лв. с ДДС по банкова сметка на ответника. Срокът за изпълнение в офертата е 4 седмици от момента на писмено потвърждаване от поръчващия, но изпълнение на уговореното няма и до днес (27.11.2018 г.). Ищецът се свързва с ответника многократно през този период, по имейл, по телефон, за да изясни възникналата ситуация и да моли за изпълнение на услугата. Въпреки уверенията, че ще бъде извършена договорената услуга, към момента на подаване на настоящата искова молба такова все още няма.

Хронология на събитията:

1. През м. Юли 2018 г. Ищецът заварва счупен прозорец с размери 2036mm/2916mm в собствен жилищен имот, който се обитава от управителя на ищеца, заедно със съпругата си и детето им на годинка и половина. Прозорецът се намира в дневната имота – там където си играе детето.

2. Ищецът се свързва с фирмата строител на имота и получава координатите на фирмата, изработила и монтирала стъклопакета – ответника.

3. Паралелно ищецът подава сигнал към застрахователя на имота за покриване на възникналата щета.

4. Следва оглед от застрахователя.

5. Няколко дни по-късно се случва и оглед от представител на фирма ————- ООД (ответника).

6. На 22.08.2018 ищецът получава писмена оферта от ответника и я приема; заплаща и капаро в размер на 50% от сумата, а именно: 1909.20 лв. С ДДС.

7. Ищецът изпраща офертата от ответника на застрахователя си и няколко дни по- късно щетата е одобрена от застрахователя.

8. Следва седмици наред контакти от страна на ищеца с ответника – без изпълнение и без никакъв резултат.

9. На 25.11.2018 ищецът получава имейл от ответника, че цената на услугата поскъпва с 3420 лв. С ДДС. Както и, че ищецът трябва да организира и покрие за собствена сметка демонтаж и монтаж на бариерата на сградата (около 200 лв.) и възстановяване на счупени плочки в обекта, в следствие на работата на крана (около 500 лв.).

10. Това прави поскъпване на офертата с общо 4120 лв. С ДДС.

11. Ответникът е имал достатъчно време за огледи, преди да направи офертата на ищеца, за да не се налага сега ищецът да претърпява загуби и вреди в следствие на това, че вече не може да претендира тази допълнителна сума към застрахователя си.

12. Нещо повече, срокът на застрахователя за покриване на разхода по първоначалната оферта на ответника, изтича и в следствие на виновната забава и неизпълнение на договора от страна на ответника – това води до невъзможност ищеца да се възползва от застрахователното си покритие и вреда в размер на 3818.40 лв. С ДДС.

13. В момента е зима. Във всеки един момент прозорецът може да се счупи и да се наложи семейството обитаващо имота да се изнесе на хотел или да наеме временно друго жилище.

14. Счупеният прозорец е причина за ежедневен стрес на семейството – притеснения за детето, за минувачи около сградата и съседи.

От правна страна

Между страните е сключен договор за производство и монтаж на стъклопакет. Ответникът отправя своята писмена оферта към ищеца на 22.11.2018 по имейл, а той по недвусмислен начин я приема с писмено потвърждение. Съгласно договореното ответникът дължи производство, доставка и монтаж на стъклопакет с размер 2036 мм/2916 мм, както и демонтаж на наличното увредено стъкло. Ответникът се задължава да осигури необходимата апаратура за извършване на уговорените услуги. Срокът за изпълнение е 4 седмици. Срокът започва да тече след писменото потвърждение, което е направено на 18.09.2018 г.

Връщане на платения задатък (капаро) в двоен размер.

В процесния случай по безспорен начин се установява пълно неизпълнение на задължението на ответника да произведе и монтира уговорения стъклопакет. Ответникът не е извършил абсолютно никакви действа във връзка с изпълнението на договора. Вината за неизпълнението е изцяло на длъжника, който обективно може и трябва да изпълни своето задължение, но не го е направил. Съгласно чл. 93, ал. 2, изр. 2 от ЗЗД ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер.

От момента на развалянето на договора ответникът дължи връщане на платеното капаро в двоен размер – 3818,40 лв. С ДДС. Тъй като такова не е получено, то за всеки ден забава следва да се начисли законна лихва по чл. 86 от ЗЗД. Към момента на подаване на настоящата искова молба лихвата е в размер на __________ лв.

Обезщетение за имуществени вреди

На първо място, в следствие на виновното поведение на ответника – ищецът няма да може да се възползва от застрахователното покритие и ще трябва да покрие разходи в размер на 7938.40 лв. С ДДС (по данни от ответника това е сумата за изпълнение на поръчката).

На второ място, има възможност ищецът да претърпи разходи за алтернативно жилище в случай, че стъклото се счупи. Тези разходи следва да бъдат покрити от ответника.

Обещетение за неимуществени вреди

В момента е зима. Във всеки един момент прозорецът може да се счупи и да се наложи семейството обитаващо имота да се изнесе на хотел или да наеме временно друго жилище. Счупеният прозорец е причина за ежедневен стрес на семейството – притеснения за детето, за минувачи около сградата и съседи. Моля, съдът, в следствие на своята практика, да прецени левовата равностойност на тези неимуществени вреди.

Уважаеми г-н/г-жо районен Съдия,

С оглед на гореизложеното Ви моля да ни призовете на съд и след като се убедите в истинността на твърдените от мен факти и обстоятелства да осъдите ответника да заплати:

1. Сумата от 3818,40 лв., явяваща се връщане в двоен размер на платено капаро, ведно със законна лихва от датата на изпадането в забава до подаването на исковата молба в размер на _________лв.,

2. Обезщетение за вреди в размер на 7938.40 лв. за претърпени имуществени вреди от бездействието на ответника, изразяващи се в изпусната възможност да се получи застрахователно обезщетение, ведно с лихва върху претендираната сума от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане.

3. Обезщетение по преценка на съда за неимуществените вреди и стресът на семейството, обитаващо имота.

4. Разноските, направени в настоящото производство в общ размер на 1670 лв., от които 1200 лв. за адвокатски хонорар и 470 лв. за платена държавна такса.

Приложения:

  1. Имейл кореспонденция между ищеца и ответника
  2. Документ за платена държавна такса
  3. Адвокатско пълномощно
  4. Оферта от ответника
  5. Проформа фактура от ответника за капарото
  6. Платежно нареждане от ищеца за капарото
  7. Застрахователна полица на имота
  8. Протокол от оглед на застраховател
  9. Имейл кореспонденция със застраховаля
  10. Имейл от фирма ————– (ответника) от 25.11.18 с доказателства за размера на имуществената вреда и поскъпването на услугата
имейл искова молба обезщетение

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа