От идея до устойчив бизнес.

Споделяме как развиваме дигитална компания в България.
Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

17 май 2017

Разпределение на печалба: процедура за изплащане на дивиденти

По дефиниция целта на една фирма е да прави печалба. Ако фирмата върви добре, в нея ще започнат да се трупат пари. Част от тях могат да бъдат инвестирани в дейността, друга част могат да бъдат заделени за резерви. За основната част обаче ще бъде приложена процедура за разпределение на печалба. Ето как се случва това.

Кога може да се направи разпределение на печалба?

Печалба може да бъде разпределена, когато фирмата е постигнала положителен финансов резултат за една финансова година. Финансовата година продължава от 01.01 до 31.12, т.е. тя съвпада с календарната година. Така например през 2017 г. една фирма може да разпредели печалбата, натрупана през 2016 г. или пък 2015 г.

Това означава, че не може да се разпредели печалба от текущата година. Това важи дори и когато със сигурност фирмата ще бъде на печалба през съответния период. Просто законът го забранява.

Не може да се разпредели и печалба, ако такава не е отчетена през предходните години. Необходимо е към 31.12 на предходната година фирмата да е била на печалба. Това са двете изисквания за разпределение на печалба:

  1. Фирмата да е реализирала печалба;
  2. Тази печалба да е реализирана до 31.12 на предходната година.

Колко често може да се разпределя печалба?

Няма ограничение. Ако финансовият резултат за предходната година го позволява, разпределение на печалба може да се прави многократно през следващите години.

Пример: Ако печалбата е 1000 лв. след данъци, 500 лв. могат да се разпределят през януари, 250 лв. през февруари и останалите 250 лв. – през март.

Какво значи печалба след данъци?

За да се стигне до разпределение на печалба, на първо място трябва да има печалба. Това се установява със счетоводното приключване на годината. При наличие на печалба, тя се облага с корпоративен данък от 10%. Така, ако печалбата е 1000 лв., фирмата ще трябва да плати 10% данък или общо 100 лв. За разпределение остават 900 лв.

Каква е процедурата за разпределение на печалба?

На първо място трябва да се вземе решение за разпределение на печалбата. То се оформя в протокол. Ако фирмата е ЕООД, той се изготвя от едноличния собственик, а при ООД – от съдружниците.

Дивидентът може да бъде изплатен в брой, но за предпочитане е това да се направи по банков път по сметка на всеки от съдружниците.

Когато говорим за ООД, по правило всеки съдружник получава пропорционален дял от печалбата, съответстващ на дяла му от капитала. Не може да се уговори например, че само един от съдружниците ще получи печалба.

Преди парите да постъпят по сметка на съдружниците фирмата е длъжна да удържи данък дивидент. Той е в размер на 5% от стойността на печалбата, която се разпределя. Т.е., ако се вземе решение, че един съдружник ще получи 100 лв. от печалбата, то той всъщност ще получи 95 лв. 5 лв. са данък дивидент, който фирмата трябва да декларира пред НАП.

Деклариране

Както вече стана дума, при разпределение на печалба фирмата има задължение да декларира това обстоятелство. Лицата, получили дивидент – съдружниците или едноличният собственик – не са длъжни да правят това в своята годишна данъчна декларация.

Разпределение на печалба

Над 10 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 613 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 443 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа