От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
30 ноември 2018

Разрешение за постоянно пребиваване въз основа на български произход

Често се случва чужди граждани да отправят към нас запитвания във връзка с възможността да получат разрешение за постоянно пребиваване въз основа на това, че имат български произход. Често това са граждани на съседни на България страни (основно Турция и Македония), които имат свой възходящ роднина (най-често родител) – български гражданин. В този материал ще разгледаме каква е процедурата за получаване на разрешителното по този начин.

Как се получава разрешение за постоянно пребиваване?

За да получи разрешение за постоянно пребиваване, чуждият гражданин трябва да подаде молба до Министерство на правосъдието или пък до дипломатическо представителство на България в друга държава. Дипломатически представителства са поослствата и консулствата.

Към молбата се прилагат доста документи, но основните са:

  • Препис от удостоверение от акт за раждане;
  • Удостоверение за произход;
  • Свидетелство за съдимост, издададено от страната по гражданстрво;
  • Договор за наем или декларация от собственик на жилище.

Всички документи трябва да бъдат на български език като се допускат, разбира се, легализирани преводи на документи от чужди държави.

След подаване на молабта в Министерство на правосъдието се насрочва интервю. То се провежда на български език, затова е необходимо да бъде осигурен преводач, ако чуждият гражданин не владее български. При подаване на документи в посолство или консуслтво интервюто се провежда на място веднага.

Както е видно от задължителните документи, чуждият гражданин трябва да има осигурено жилище в България. Най-често това се случва с представяне на договор за наем.

От посочените документи най-голям интерес представлява удостоверението за български произход.

Как се издава удостоверение за български произход?

Удостоверението за български произход е задължителен документ, който се представя към молбата за издаване на разрешение за постоянно пребиваване. Той е най-сложният за изваждане документ. Издава се от Държавна агенция за българите в чужбина въз основа на заявление. Към заявението се прилагат:

  • Акт за раждане;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Декларация за българско самосъзнание;
  • Документ за доказване на български произход на възходящ

Последният документ е най-особен. Той може да бъде издаден както от българска, така и от чужда институция. Документът трябва да има удостоверителен характер, т.е. да свидетелства за българския произход на лицето. Това са актове за раждане, документи от български общини и други.

Всички документи трябва да бъдат на български език или пък да бъдат преведени. Подават се в българските посолства и консулства.

Ако имате въпроси или нужда от съдействие във връзка с процедурата по получаване на разрешение за пребиваване или издаване на удостоверение за произход, можете да се свържете с нас на pitai@advokatami.bg.

Автор на използваното в материала изображение е rawpixel.com / Freepik.

Удостоверение за пребиваване
Други статии:


Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа