От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
07 юни 2018

Нарушения и глоби по Закона за защита на личните данни

Принудителни административни мерки

С новите изменения на Закона за защита на личните данни влизат в сила и промени във връзка с нарушенията на Закона и съответните глоби, които ще бъдат налагани.

Органът, който ще осигурява спазването на законовите разпоредби е Комисията за защита на личните данни. Тя ще сезира съда за нарушаването на правилата на GDPR Регламента и също така ще има правото да налага принудителни административни мерки.

Принудителните административни мерки се квалифицират на няколко групи, в зависимост от извършеното нарушение.

Глоби или имуществени санкции от 10 000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро.

Най-високите глоби и санкции ще бъдат налагани когато:

 1. Компетентен орган извършва незаконосъобразно предотвратяване, разследване, разкриване на престъпление;
 2. Администраторът на лични данни не предостави на субектите на данни информация за него, включително координати за връзка с него;
 3. Администраторът на лични данни не предостави изрично целите, за които данните на субектите се събират и обработват;
 4. Администраторът не предостави срок, за който личните данни ще се обработват;
 5. Администраторът откаже достъп до личните данните при поискване от страна на субектите на данни или Комисията за защита на личните данни;
 6. Администраторът не нанесе корекции при неточни лични данни;
 7. Администраторът не предостави възможност на субекта на данни да ограничи обработването на данните;
 8. Автоматизираното обработване на данни поражда неблагоприятни правни последици за субекта на данните или съществено го засяга.

Глоби или имуществени санкции в размер от 5000 до левовата равностойност на 10 000 000 евро.

По-ниски глоби се предвиждат, когато

 1. Администраторът не е приложил подходящите технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработването се извършва в съответствие със закона;
 2. Администраторът не поддържа актуален регистър със задължителната по Закона информация, като: цели на обработване, срокове за обработване, мерки за сигурност и др.;
 3. Администраторът не уведоми и не се консултира с Комисията при създаването на нов регистър, за който е необходимо предприемане на по-високи мерки за сигурност;
 4. Администраторът не документира нарушения на сигурността на личните данни;
 5. Администраторът не осъществи нужния контрол за сигурност върху оборудването и носителите на лични данни;
 6. Обработващият лични данни не уведоми Администратора при нарушение на сигурността на личните данни;
 7. Администраторът не определи длъжностно лице по защита на личните данни в посочените от закона случаи.

Глоби или имуществени санкции от 1000 до 5000 лв.

За други нарушения администраторите и/или обработващите лични данни се наказват с глоба или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

Когато нарушенията са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената. Глобата или имуществената санкция обаче не могат да бъдат в по-голям размер от левовата равностойност на 20 000 000 евро.

Освен всички изброени принудителни административни мерки Комисията може да налага временно или окончателно ограничаване, както и забрана, на обработването на лични данни от Администратора.

П.п. Ние спестяваме хиляди левове от глоби – виж как.

Защита на лични данни

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимироваreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа