Нашето лого

Тези брандинг насоки ще ти помогнат да определиш най-добрия начин за използване на логото ни. Click here for English.

Описание на Advokatami.bg

Кратко: Съвременни правни услуги.

По-дълго: Дигитализираме мрежа от талантливи адвокати
и предоставяме правни услуги с високо качество, на достъпна цена.

Пълно: Ние сме технологична компания в правния сектор. Разполагаме с мрежа от страхотни адвокати. Дигитализираме работата им и това води до ниски цени за клиенти, при високо качество и кратки срокове. Повече за нас.

Logo Advokatami.bg    Logo Advokatami.bg

Logo Advokatami.bg    Logo Advokatami.bg

  • Пропорциите на логото не могат да бъдат променяни.
  • Логото не може да бъде завъртано по какъвто и да било начин.
  • Елементите на логото не трябва да бъдат променяни или размествани.
  • Не използвай логото в други цветове. Не добавяй други елементи, например сянка.

Свали всички лога

Правила за изписване

Advokatami.bg
Advokatami
Advokata.mi
Advokata mi
Advokatami.com
Адвоката Ми

Our Logo

These branding guidelines will help you determine the best way to use our logo.

Description of Advokatami.bg

Short: Legal Made Simple.

Longer: We provide legal services through technology empowered lawyers. Great customer experience with at least 50% reduction of the market cost.

Logo Advokatami.bg    Logo Advokatami.bg

Logo Advokatami.bg    Logo Advokatami.bg

  • The proportions of the logo can not be changed.
  • The logo can be rotated in any way.
  • The elements of the logo must not be changed or moved around.
  • Do not use the logo in other colors. Do not add other elements, such as shade.

Download all logos

In writing
Advokatami.bg
Advokatami
Advokata.mi
Advokata mi
Advokatami.com