Project Description

Декларация за пътуване на дете в чужбина

За да пътува дете свободно при преминаване на границата на страната самостоятелно или с придружител.

Пътуване на едно дете в чужбина винаги е съпроводено с много емоции. Често обаче то започва по не най-подходящия начин, защото родителите са пропуснали да изявят съгласието си то да напусне страната без единия или двамата от тях. Именно за да се избегнат подобни моменти, е необходима тази декларация като част от планираното пътуване.

Използвай Декларация за пътуване на дете в чужбина, ако

  • Детето ти ще пътува в чужбина и няма да бъде придружавано от двамата родители едновременно.

Важно

  • Задължително е декларацията да бъде подписана от двамата родители. Това може да стане в един документ или в два отделни. Ако единият родител е починал (или е в безизвестност), това следва да се удостовери със съответния документ.
  • Декларацията следва да бъде нотариално заверена.
  • За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Допълнителна важна информация

Когато едно дете, ненавършило 18 години, напуска границите на Република България и то не се придружава едновременно от двамата родители в чужбина, граничните власти задължително проверяват до колко лицето или лицата, които придружават детето имат основание за това. Това се изисква с цел да се предотврати трафикът на деца, а също и незаконното лишаване на единия родител от родителски права. Затова в случаите когато едно дете напуска страната само с единия родител е необходимо изричното съгласие на другия родител за това, а когато детето напуска страната само, без придружител, или с трето лице (учителка, леля, баба и т.н.) е необходимо изричното съгласие и на двамата родители.

Още нещо?

Щом имаш дете, ненавършило 18 години и се интересуваш от неговите права, тогава може би и следващите няколко документа ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.