Декларация за даване на съгласие по чл. 26 от Семейния кодекс

Официален документ за наличието на съгласие от единия съпруг за извършване на сделка на разпореждане от другия супруг със семейното жилище, негова лична собственост.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Отношенията между съпрузи могат да бъдат изключително разнопосочни. С цел да се защитят интересите на децата, а и на самите съпрузи, законът въвежда редица правила. Едно от тях обхваща отношенията между съпрузите при действия на разпореждане със  семейното жилище, когато то е собственост само на единия от съпрузите. Това важи само ако съпрузите нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. В тези случаи е необходимо изричното съгласие за извършване на определените действия. То трябва да е изразено по някакъв начин и тази декларация е удачен избор.

Декларация за даване на съгласие по чл. 26 от Семейния кодекс, ако:

  • Съпругът ти е собственик на семейното жилище и иска да се разпореди с него, а ти нямаш нищо против това.
  • Ти си собственик на семейното жилище и при извършване на действия на разпореждане с него искаш да си правно изряден и да докажеш, че другият съпруг е дал съгласието си за тези действия.

Важно!

  • Ако няма дадено съгласие, разпореждане със семейното жилище може да се направи с разрешение на районен съдия. Такова се дава, когато се установи, че разпореждането няма да увреди ненавършилите пълнолетие деца на съпрузите.
  • Законът не поставя изискване за формата на тази декларация, но с оглед правната сигурност е добре тя да бъде нотариално заверена.

Допълнителна важна информация

По смисъла на Семейния кодекс семейно е онова жилище, което се обитава от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца.

Действия на разпореждане най-общо са онези действия, с които се прехвърля собствеността върху имота (продажба, дарение и т.н). Към действията на разпореждане се причислява и ипотекирането на имота.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с прехвърляне на собствеността на недвижими имоти се гарантира и от следните документи:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."