Project Description

Молба за приемане като съдружник в ООД

Необходимо условие съгласно чл. 122 от Търговския закон за приемане на нов съдружник в ООД.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Търговският закон ясно и точно регламентира процедурата по приемане на нови членове в дружествата с ограничена отговорност (ООД). Съгласно чл. 122 това става чрез молба, в която се заявява, че лицето приема условията на дружествения договор. Решението за приемането на нов член в ООД въз основа на такава молба се взема впоследствие от общото събрание.

Използвай Молба за приемане като съдружник, ако

  • Искаш да бъдеш равноправен съдружник в определено ООД.
  • Искаш да спазиш точно изискванията на закона във връзка с приемането на нови съдружници в ООД.

Важно

  • Молбата трябва да бъде писмена и да бъде отправена до управителя на дружеството.
  • Препоръчително е заявителят да получи входящ номер или управителят да се разпише върху втори оригинал на молбата, че я е получил, като се посочи и датата на получаване.

Още нещо?

След като обмисляш присъединяване към вече съществуващо дружество, защо не разгледаш нашия пакет за създаване на своя собствена фирма?

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.