Регистрация по Закона за ДДС

Довери се на екип от юристи и счетоводители – правим консултации и ДДС регистрации всеки ден.
Работим с клиенти от цяла България.

Цена: 99 лв.

Започни регистрация по ДДС

за въпроси: 0888047188

 

Как става?

1. Поръчваш регистрация по Закона за ДДС и ние се заемаме веднага (или в удобен за теб момент). Ако не знаеш дали имаш нужда от регистрация по ДДС — ще те консултираме безплатно!  

2. Изготвяме всички необходими документи.

3. Документите се подават в НАП.

4. До 7 дни получаваме указания от НАП какви допълнителни документи се искат. Всеки път е различно според фирмата и дейността.

5. Изготвяме и останалите документи.

7. До още 7 дни регистрацията по Закона за ДДС приключва успешно.

8. Получаваш полезна информация и подкрепа от нас – може да ползваш и нашите счетоводни или правни услуги.

9. Ние сме тук, за да ти помогнем.

 

 

Nikola Penchev

“Казвам се Ники Пенчев.
Отговарям за обслужването и съм готов да отговоря на всички твои въпроси.”
0888 047 188

Започни процедура по регистрация

за въпроси: 0888047188

Полезна информация за регистрацията по Закона за ДДС:

Всеки човек или фирма може да се регистрира по Закона за ДДС. Законът не прави разлика в това отношение и предоставя правото на избор на всеки поотделно.

Уредена е основно два вида регистрация – доброволна и задължителна. Задължително следва да се регистрират всички лица, които са направили оборот в размер на повече от 50 000 лева за последните 12 месеца. Не е задължително този период да е изтекъл, за да се подаде заявление за регистрация. Така например една новоучредена фирма, която направи оборот от повече от 50 000 лева в първия месец на своето съществуване, следва веднага да подаде заявление за регистрация по Закона за ДДС.

Доброволна регистрация пък може да направи всяко лице, което не отговаря на горните изисквания, но желае да се възползва от предимствата на Регистрацията по ЗДДС.

Когато са настъпили условията за задължителна регистрация, трябва да се подаде заявление за регистрация. Това е необходимо да се направи до 14-то число на месеца, който следва месеца, през който е достигнат минималният размер оборот. Когато се прави доброволна регистрация, заявление може да се подаде във всеки един момент по желание на заявителя.

В срок от 7 дни от подаване на заявлението органът по приходите прави проверка на основанието за регистрация. След извършване на тази проверка в срок от 7 дни лицето бива регистрирано или регистрацията бива отказана. Възможно е междувременно да бъдат изискани допълнителни документи, от които да е видно основанието за регистрация.

Зареждане на въпросник.