Project Description

Заповед за възлагане на надомна работа при извънредно положение (COVID-19)

Заповед на работодателя да установи надомен режим за работа на всички или на част от служителите в своето предприятие във връзка с COVID-19.

Въведение

Във връзка с въведеното извънредно положение от месец март, 2020 г., както и за нуждите на предотвратяване разпространението на COVID-19, бяха приети изменения в Кодекса на труда. Едно от тях е свързано с правомощие на работодателя да установи надомен режим за работа на всички или на част от служителите в своето предприятие.

Заповедта се издава на основание чл. 120в от КТ и трябва да бъде сведена до знанието на служителите. Работодателят може да сам да определи срока, за който се възлага надомна работа като този срок не може да бъде по-дълъг от продължителността на извънредното положение.

След изтичане на срока на заповедта служителят трябва да се завърне на работното си място като не е необходимо това да бъде свързано с издаването на нова заповед.

Използвай документа, ако:

  • Си работодател, който иска да възложи на своите служители извършване на надомна работа..

Важно:

  • За влизане в сила на заповедта не е необходимо съгласие на служителя
  • Добре е заповедта да бъде връчена на служителите срещу подпис.

Допълнителна важна информация

Със заповедта могат да бъдат уговорени и условия за надомната работа, в това число ред за възлагане и отчитане, разходи за консумативи и тяхното покриване и други условия по преценка на работодателя.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.