Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Какво значи продуктивност?

От |Публикувано на: 08.04.2020|Обновено на: 14.09.2020|

Какво значи продуктивност?

Продуктивност = постигане на целите.

Какви трябва да са ни целите? Какви са ни целите? Може да минем през много метрики от бизнеса ни, но в крайна сметка всички неща ще доведат до трите най-важни индикатора: 

1/ потоци пари (в някои бизнеси те са равни на приходите, но това не е задължително) 

2/ печалба

3/ възвръщаемост на инвестициятa (Return of investment, ROI, това е печалбата / инвестиция (разходи) * 100)

Да бъдем продуктивни означава да постигаме целите си, а това означава да имаме увеличение в отчетен период *и на трите* индикатора едновременно. Когато и трите индекатора растат, ние сме продуктивни.

За автора: Станимир Ненов

Станимир Ненов
Основател и предприемач. Радвам се, ако успявам да създавам полезни неща. Помагам и на други да създават. Повече на www.nennoff.com