Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Електронна фактура – предимства и законова уредба

От |Публикувано на: 21.07.2020|Обновено на: 14.12.2020|

В днешно време голяма част от потреблението на стоки и услуги се осъществява изцяло онлайн. Това води до необходимостта от бързото и лесно съставяне и изпращане на счетоводни документи, което се постига чрез издаването на електронна фактура.

Законни ли са електронните фактури?

Законът за счетоводството придвижа, че счетоводните документи могат да са на хартиен или технически носител, а Законът за ДДС определя фактурата като данъчен документ, който може да се издава ръчно или автоматично. Това прави електронната фактура нормативно признат от националното и европейско законодателство документ.

За електронната фактура е предвидено същото задължителното съдържание, както и за хартиената. Това означава, че двата вида фактури не се различат по съдържание, а само по формата, в която се изпращат.

Необходим ли е електронен подпис?

Важно за всички, издаващи електронна фактура, е дали тя има нужда от електронен подпис. За отговора на този въпрос е необходимо да знаете, че когато се издава електронна фактура, тя се приема като технически носител на информация (напр. PDF файл). Впоследствие, същият може да се разпечата и да бъде пренесен на хартиен носител. Фактът, че електронната фактура се издава електронно и се изпраща до получателя си по електронен път, не я превръща в електронен документ и не се налага тя да бъде подписана с електронен подпис. При издаването на електронна фактура, също както и при хартиената, не се изискват печат и подпис.

Законът за счетоводството допуска фактура да бъде издадена и като електронен документ, но това не е задължително и, в случай че бъде направено, то тя ще трябва да е издадена съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Предимства на електронните фактури

Голяма част от търговците предпочитат издаването на електронни фактури, тъй като това има редица предимства. На първо място, чрез издаването на електронна фактура, се спестяват значителни разходи за консумативи. Основното им предимство обаче е бързото и лесното съставяне, както и изпращането им до получателите.

Не е за подценяване и фактът, че при издаването на електронна фактура се свежда до минимум допускането на грешки при поредността, дублирането на номерация, анулирането и архивирането на документи. Чрез използването на онлайн фактуриране, всеки търговец има възможност за бърза проверка и дистанционен достъп до издадените фактури. Освен това законът допуска, издадените фактурите да бъдат съхранявани в електронен архив, което е удобство при следенето на сроковете за съхранението им и правилната им отчетност.

От казаното дотук става ясно, че издаването на електронна фактура е законосъобразен и предпочитан начин на фактуриране.

Depa.bg дава възможност да организирате целия този процес с няколко клика. Това е програма за фактури създадена от нас, екипът на Advokatami.bg, за наши нужди и клиенти. Препоръчваме я на теб, защото е полезна, безплатна и се работи лесно с нея!Евгения Димовска
Евгения е завършила право в Университета за национално и световно стопанство. Интересите и са насочени към търговското и корпоративно право. Харесва и възможността да има контакт с хора и да може да съдейства за разрешаване на всеки проблем. Обича иновативните решения, които правят живота по-лесен.