От идея до устойчив бизнес.

Споделяме как развиваме дигитална компания в България.
Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

28 април 2017

Обявяване на ГФО – Кой, Кога и Как трябва да го направи

На 30.06 изтича срокът за обявяване на ГФО на дружествата с ограничена отговорност – ООД и ЕООД. Това са огромната част от фирмите в България и всяка година в края на месец юни десетки хиляди управители подават документи в Агенция по вписванията. В този пост ще опитам да дам малко разяснения за това как се случва обявяването на годишен финансов отчет.

За кои фирми се отнася процедурата по обявяване на ГФО?

Краткият отговор е всички фирми, които са съществували в рамките на предходната календарна година. Без значение е дали фирмата е имала дейност или не. Фирми, регистрирани през текущата година, не подават годишен финансов отчет.

Кой изготвя годишен финансов отчет?

Годишният финансов отчет по закон се изготвя от съставители на финансови отчети. Такива най-често са счетоводни предприятия. Възможно е обаче да бъдат и счетоводители, които са назначени в съответната фирма или пък наети по договор. Това означава, че, дори и ГФО да е нулев, той не може да бъде подготвен просто от управителя на фирмата. Необходим е подписът на счетоводител.

Какво съдържа Годишният финансов отчет?

За ЕООД и ООД генералното правило е, че отчетът трябва да съдържа четири обособени елемента:

  1. Счетоводен баланс;
  2. Отчет за приходи и разходи;
  3. Отчет за паричните потоци;
  4. Отчет за собствен капитал.

В някои случаи се съставят опростени отчети, но, дори и фирмата да е имала “нулева” дейност през годината, не пречи да се съставят и четирите елемента.

Обявяване на ГФО

Как протича процедурата по обявяване на ГФО?

За обявяване на ГФО е необходимо управителят на фирмата или упълномощено от него лице да подаде документи в Търговския регистър. Документите могат да бъдат подадени на място на хартия, но много по-добре е това да стане онлайн с електронен подпис. При електронното подаване таксата е двойно по-ниска, а по-важното е, че не се чака на огромни опашки.

След подаване на документите те се разглеждат от Агенция по вписванията. Този процес е бавен и отнема месеци. След проверката Агенцията може да впише отчета като “обявен” или да даде указания за отстраняване на нередовност в процедурата.

Какви документи се подават заедно с отчета?

Освен самия отчет, в търговския регистър трябва да бъдат подадени и съпътстващи документи:

  1. Протокол от собственика на ЕООД или съдружниците в ООД за приемане на отчета;
  2. Декларация от управителя по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър;
  3. Пълномощно, ако документите не се подават от управителя.

Пълномощното се заверява нотариално, освен ако упълномощеното лице е адвокат. Документите се подават със заявление по образец Г1. Онлайн самото заявление се попълва в електронен формат.

Кога може да се направи обявяване на ГФО?

Обявяване на ГФО може да се направи по всяко време, но законът изисква това да стане до 30.06. Най-често отчетът е подготвен още до края на месец април, заедно с годишното приключване на фирмата. Няма никаква пречка ГФО да бъде подаден и по-рано. Дори е препоръчително да не се изчаква последния момент.

Колко струва да се обяви един финансов отчет?

Държавната такса за обявяване на отчета е в размер на 40 лв. Както посочих, при електронно подаване, тя е наполовина. Плащането се прави към бюджета, затова банковите такси са малко по-високи от обичайните и могат да достигнат до около 5 лв. Изготвянето на пълномощно с нотариална заверка пък струва 6 лв.

Може ли да се подаде ГФО и за минали години?

Случва се някой управител да не обяви ГФО на своята фирма. Много често клиенти ни питат дали все пак могат да обявят отчетите и за предходни години, за които са пропуснали. Такава възможност има. Годишните отчети могат да бъдат обявени с една процедура. Разбира се, срокът за старите процедури е изпуснат, и може да бъде наложена глоба.

Какви са санкциите при неизпълнение на задължението за обявяване на ГФО?

Възможно е при изпускане на срока за обявяване на ГФО на фирмата да бъде наложена глоба. Глобите се налагат от НАП и варират в размер между 200 и 3000 лв. До 2016 г. НАП нямаха практика да налагат масови глоби, но това вече се промени и агенцията започна активно да преследва нарушителите.

Защо да обявите своя ГФО с Advokatami.bg?

Нашият екип е един от лидерите на пазара. За 2016 година на нас се довериха над 150 фирми. Основното ни предимство е, че предлагаме изцяло дигитална услуга с максимално оптимизиране на разходите. При нас клиентът не пише сам документи, не ходи в Търговския регистър, не посещава нотариус и не заплаща пари към Агенция по вписванията. Всичко се извършва от екипа на Advokatami.bg. От друга страна, цената е близка до това, което клиент би платил, ако сам обяви отчета си. В някои случаи е дори и по-ниска.

За фирми, които не са имали дейност през годината, предлагаме и услугата по изготвяне на нулев ГФО от правоспособен съставител на финансов отчет.

Обявяване на ГФО

Над 10 000 доволни клиенти

4.9/5 review rating 5 от 613 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 443 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа