От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
21 август 2015

Регистрирах фирма. Ами сега?

Когато се регистрира фирма, едно от основните неща, които трябва да се знаят е, че подаването на документи в Търговския регистър е само началото на процедурата по регистрация. След като фирмата бъде вписана в регистъра има няколко допълнителни действия, които трябва да бъдат извършени, за да може фирмата да функционира нормално. Това ще гарантира, че фирмата няма да има излишни разходи във вид на глоби поради неизпълнение на едно или друго задължение.

Новият субект

Първото разграничение, което трябва да се направи във връзка с новорегистрираната фирма е, че след вписването в Търговския регистър, възниква нов субект. С други думи – ражда се едно ново лице със собствени права и задължения. Много често хората не правят тази разлика и например управителите сключват различни договори от свое име, докато всъщност искат да сключат договор от името на фирмата. Страна по договора е фирмата като самостоятелен субект, а управителят просто “изразява волята на фирмата” и се подписва на документите. Това разграничение е важно, защото лицето, което е посочено като страна по даден договор, впоследствие придобива и правата и задълженията, свързани с този договор.

Допълнителни разходи

За съжаление разходите по регистрацията на фирмата не са единствените, които трябва да се направят. Макар и доста незначтителни като размер, съществуват няколко допълнителни разхода, които следва да бъдат направени. На първо място това е разход за печат, който фирмата трябва да има. С оглед на правната сигурност, такъв може да се извади единствено срещу личната карта на управителя. Тук сумите са различни, но средно варират между 30 и 50 лева.

Препоръчително е да преобразуваш набирателната сметка, по която си внесъл първоначалния капитал на фирмата в разплащателна. Това ще ти позволи да ползваш сумата, която си внесъл, за нуждите на фирмата. Сумите тук също са дребни, но пък в повечето случаи ще бъдат на месечна основа за поддържане на сметката.

Тук е мястото да спомена и за разходите за осигуровки, които се дължат във връзка с новорегистрираната фирма. На въпроса дължат ли се осигуровки не може да се отговори категорично и еднозначно, защото хипотезите, при които се дължат или не осигуровки са най-различни. Най-общо казано, осигуровки за отделните съдружници се дължат, само ако извършват някаква трудова дейност във фирмата и за това получават възнаграждение. Осигуровки за управителя, независимо дали той е един от съдружниците, или не е, се дължат винаги, освек ако той не се осигурява вече на друго място и то на максималния осигурителен доход. По-подробно за осигуровките може да се прочете в тази статия. Тънък момент тук е, че осигуровките се дължат от момента, в който фирмата започне всъщност да извършва дейност. Това се случва, когато фирмата отчете първия си доход или разход. Това е много важно, защото от този момент тече 7-дневен срок, в който трябва да се подаде декларация до НАП, че фирмата е започнала дейност. Ако срокът бъде пропуснат, най-вероятно ще бъде наложена глоба. Фирмата може да започне дейност непосредствено след регистрацията си, след седмица, месец или дори след година.

woman-690036_640

Допълнителни регистрации

В зависимост от типа на извършваната от твоята фирма дейност и паричните обороти, които се реализират във връзка с тази дейност може да се наложи да се извършват допълнителни регистрации в различни държавни регистри. Така например, ако обработваш лични данни, ще трябва да се регистрираш като администратор на лични данни. Обработката на лични данни може да има различни измерения, но най-вече се отнася за събиране на данни за имената, адреса, ЕГН, номер на документи за самоличност, на твоите работници, търговски партньори, контрагенти и др. Ако събираш лични данни, но нямаш подобна регистрация, може да ти бъде наложена глоба в размер до 100 000 лева. Съществен плюс е, че регистрацията като администратор на лични данни обслужва всички дейности на твоята фирма като например уебсайт, фирмен магазин, склад и така нататък.

Ако пък твоята фирма прави сериозни обороти в размер над 50 000 лева за последните 12 месеца, ще се наложи да бъде регистрирана по Закона за ДДС. Същото изискване важи и ако фирмата ще предлага стоки или услуги на лица извън България. Пропускането на това задължение отново ще доведе до глоби и затова е добре да се следи. Разбира се не е задължително да бъдат направени такива обороти и ако просто искаш да се възползваш от предимствата на регистрация по Закона за ДДС, можеш да направиш такава доброволно.

В случай че фирмата приема плащания в брой, е необходимо да бъде осигурен касов апарат, който да бъде свърза с НАП. Тази услуга се предлага от фирмите, които продават и поддържат касови апарати.

Защита на бизнеса

Много често хората не оценяват правилно рисковете, които се крият зад една незащитена търговска марка или в липсата на уговорки, които регламентират отношенията между дадена фирма и нейните клиенти, служители и други. В повечето случаи това са сравнително високите суми, които са необходими за една адекватна защита, но това със сигурност са суми, които са незначителни с оглед на неблагоприятните последици, които могат да настъпят.

Търговската марка например дава гаранция, че в бъдеще няма да възникнат неоснователни искания и дори изнудвания спрямо твоя бизнес от неизвестни лица, които са регистрирали търговската марка, под която ти извършваш своята дейност. Не веднъж е ставало дума за отделни лица и цели организации, които се занимават с изследване на пазара за проспериращи фирми. Набелязват онези от тях, които не са защитени, регистрират техните търговски марки и започват изнудване, чрез което искат определени парични суми срещу това да не изискат по съдебен път вашата дейност да бъде преустановена. Не забравяйте, че те ще бъдат напълно в правото си, защото именно те са регистрирали вашата търговска марка.

Ако пък имате онлайн магазин е добре той да бъде защитен с надеждни общи условия, правила и политики. Това със сигурност ще ви спести не малко главоболия, а и разходи при възникване на евентуален спор между вас и вашите клиенти.

Независимо колко доверие имате към своите партньори и служители, винаги е добре да бъде подписано споразумение за поверителност или за неизвършване на конкурентна дейност. Така ще защитите своето ноу хау и ще бъдете сигурни, че съществуват сериозни основания то да не бъде разгласено. Ако все пак това се случи, ще имате една стабилна основа, върху която да стъпите и да реализирате отговорнността на лицето, което е разгласило вашето ноу хау и то ще трябва да заплати едно не малко обезщетение.


Както вече стана дума, регистрацията на фирма е само началото на един процес. Последващото успешно развитие на вашия бизнес зависи изцяло от вас и вашата мотивираност и желание. Силно препоръчително е да се консултирате със специалисти по въпросите за управлението на вашия бизнес, защото няма как човек да бъде вещ в абсолютно всичко. А и като оставите тези задачи на друг, ще имате повече време да се концентрирате върху подобрението на предоставяните от вас стоки или услуги, което е гаранция за бъдещи успехи.

Други статии:


Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа