Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Удължен срок за пререгистрация на НПО до 31.12.2022 г.

От |Публикувано на: 07.01.2021|Обновено на: 08.01.2021|

В края на календарната 2020 г. трябваше да изтече дадения срок за пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел, които бяха регистрирани в окръжните съдилища. Организациите, които желаеха да продължат своята дейност, трябваше да подадат документи за пререгистрация в новия Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

С решение на Народното събрание от 10.12.2020 г. беше прието изменение в ЗЮЛНЦ, с което този срок беше удължен с 2 години. Новият срок за пререгистрация на НПО е 31.12.2022 г. Ето и коригираният релеватен параграф от закона:

“§ 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2022 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.”

Все още не е разрешен въпроса за това какво се случва, ако едно сдружение или фондация не подаде документи за пререгистрация. Законът просто поставя задължението за пререгистрация, но не описва последиците от неизпълнението му. Липсата на уредба по въпроса вероятно е и причината срокът просто да бъде удължен с нови две години. На практика решението за неактивните сдружения и фондации просто се отложи за бъдеще време.

Как се извършва пререгистрация на НПО можете да научите от страницата на Advokatami.bg, посветена специално на процедурата.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.