Project Description

Договор за изработка на уебсайт

Създава сигурност в отношенията, свързани с поръчката и изработката на уебсайт.

В днешно време уебсайтове се създават ежедневно. Това е един изключително търсен продукт, но редица важни елементи не винаги са уредени подобаващо  между страните. С този договор се уговарят отношенията, които предхождат създаването на уебсайта, които съпътстват процеса на създаване, а също така и които последват създаването на уебсайта. Това гарантира едно високо ниво на правна сигурност и до голяма степен не допуска възникването на конфликти и спорове.

Използвай Договор за изработка на уебсайт, ако

 • Ти предстои да изработиш уебсайт по поръчка на друго лице и искаш отношенията ви да са правно гарантирани.
 • Ти предстои да възложиш на друго лице изработката на уебсайт и искаш отношенията ви да са правно гарантирани.

Важно

 • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
 • Възложителят е добре предварително да има ясна и точна представа за уебсайта, който ще бъде изработен. Пълното описание на крайния продукт се добавя с Приложение към договора. Колкото по-ясно е, толкова е по-малък шансът за последващи спорове.

Какво задължително се включва в Договор за изработка на уебсайт

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на уебсайта, който ще бъде изработен – неговият вид и характеристики, съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани със създаването на уговорения уебсайт в срок и предаването му срещу заплащане на възнаграждение.
 • Срокът, в който следва да бъде изработен уебсайтът, следва да бъде точно и ясно определен. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка на уебсайт

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на поръчката, след като процесът на изработка е започнал. В този случай е добре да бъде предвидено и допълнително справедливо възнаграждение. На следващо място ще може да се уговори гаранционен срок, в който изпълнителят ще трябва да отстрани евентуално възникнали проблеми във функционалността на уебсайта за своя сметка. Уговорки, свързани с права върху домейна и хостинга също могат да бъдат добавени. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с уебсайтове е от изключително значение. Ето още няколко документа, които ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.