Договор за изработка на уебсайт

Създава сигурност в отношенията, свързани с поръчката и изработката на уебсайт.
Цена: 9 лв.
Време: 10 мин.

В днешно време уебсайтове се създават ежедневно. Това е един изключително търсен продукт, но редица важни елементи не винаги са уредени подобаващо  между страните. С този договор се уговарят отношенията, които предхождат създаването на уебсайта, които съпътстват процеса на създаване, а също така и които последват създаването на уебсайта. Това гарантира едно високо ниво на правна сигурност и до голяма степен не допуска възникването на конфликти и спорове.

Използвай Договор за изработка на уебсайт, ако:

  • Ти предстои да изработиш уебсайт по поръчка на друго лице и искаш отношенията ви да са правно гарантирани.
  • Ти предстои да възложиш на друго лице изработката на уебсайт и искаш отношенията ви да са правно гарантирани.

Важно!

  • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
  • Възложителят е добре предварително да има ясна и точна представа за уебсайта, който ще бъде изработен. Пълното описание на крайния продукт се добавя с Приложение към договора. Колкото по-ясно е, толкова е по-малък шансът за последващи спорове.

Какво задължително се включва в Договор за изработка на уебсайт

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на уебсайта, който ще бъде изработен – неговият вид и характеристики, съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със създаването на уговорения уебсайт в срок и предаването му срещу заплащане на възнаграждение.
  • Срокът, в който следва да бъде изработен уебсайтът, следва да бъде точно и ясно определен. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка на уебсайт

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на поръчката, след като процесът на изработка е започнал. В този случай е добре да бъде предвидено и допълнително справедливо възнаграждение. На следващо място ще може да се уговори гаранционен срок, в който изпълнителят ще трябва да отстрани евентуално възникнали проблеми във функционалността на уебсайта за своя сметка. Уговорки, свързани с права върху домейна и хостинга също могат да бъдат добавени. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с уебсайтове е от изключително значение. Ето още няколко документа, които ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."