Project Description

Договор за поддръжка на уебсайт

Създава сигурност в отношенията, свързани с поддръжката на уебсайт.

В днешно време уебсайтовете са един изключително търсен продукт, не само с оглед тяхното създаване, но също и с последващата им поддръжка. Отношенията между страните обаче не винаги са уредени подобаващо. С този договор се създава една правна сигурност както за собственика на сайта (възложителя), така и за лицето, което ще извършва поддръжката (изпълнителя).

Използвай Договор за поддръжка на уебсайт, ако

 • Притежаваш уебсайт, но ти е нужен специалист, който да извършва поддръжката му.
 • Искаш отношенията с твоите клиенти във връзка с поддръжка на техните уебсайтове да са правно гарантирани.

Важно

 • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
 • Желателно е пълното и точно описание на действията, в които се изразява поддръжката, да бъде оформено в отделен документ – Приложение към договора. Колкото по-ясно е, толкова е по-малък шансът за последващи спорове.

Какво задължително се включва в Договор за поддръжка на уебсайт

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на поддръжката на уебсайта – в какво ще се изразява, съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани със поддържане на уговорения уебсайт за определения срок и заплащане на възнаграждение.
 • Срокът, за който се сключва договорът може да бъде точно определен (например една година, шест месеца и т.н.). Няма пречка договорът да се сключи и за неопределен срок. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.
 •  

Допълнителни уговорки в Договор за поддръжка на уебсайт

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с извършване на допълнителна работа от изпълнителя, която надхвърля поръчката. В този случай е добре да бъде предвидено и допълнително справедливо възнаграждение. Също така ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с уебсайтове е от изключително значение. Ето още няколко документа, които ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.