Project Description

Договор за счетоводно обслужване между фирма и счетоводител

Всяка фирма, съгласно закона, е длъжна да води счетоводство. Това не е просто процес по издаване и съхранение на приходни и разходни документи, ами всъщност съдържа още доста елементи като текущи сметки, начисляване на данъци и осигуровки, внасянето им в бюджета и други. Затова най-добре е да не опитвате да водите счетоводството си сами, ами да сключите договор за счетоводно обслужване със специалист.

Използвай Договор за счетоводно обслужване, ако

 • Предлагаш счетоводно услуги и желаеш да формализираш отношенията със своите клиенти.
 • Искаш да наемеш счетоводител за своята фирма без да назначаваш същия на трудов договор.

Важно

 • Договорът за счетоводни услуги обикновено се сключва за дълъг период от време, например за една финансова година. Няма проблем обаче да се сключи и като безсрочен, в който случай всяка от страните може да го прекрати с писмено предизвестие.

Какво задължително се включва в Договор за счетоводни услуги

 • Основното, което страните уговарят са услугите, които счетоводителят или счетоводната кантора ще предоставя, а също така и месечно възнаграждение, което ще се дължи.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание. Най-често възложител по договора ще бъде фирма, а изпълнител – счетоводител или счетоводна кантора.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с извършването на договорените услуги и осигуряването на съдействие от страна на възложителя.
 • Срокът за изпълнение на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за счетоводно обслужване

Важна уговорка в договора е, дали в цената се включва и годишното счетоводно приключване на възложителя. Това означава оформянето на годишен финансов отчет, пресмятането на финансов резултат (печалба, загуба), изчисляването на дължими данъчни плащания и други. Много често счетоводителите предпочитат да сключват отделни споразумения за тази услуга.

Още нещо

Правната сигурност във връзка със счетоводните дейности се подсигурява и от:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.