Договор за заем за послужване

Когато ти е необходима сигурност при отдаване на заем на скъпа за теб вещ.
Цена: 3.99 лв (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 5 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Въведение

Заемите са изключително срещани в практиката като средство на взаимопомощ. В повечето случаи се разчита на честна дума и добрите отношения, но с оглед правната сигурност е добре отношенията да бъдат уредени и чрез подписване на договор. Договорът за заем за послужване е правно средство да се получи една точно определена вещ (например червен автомобил Мерцедес Бенц с рег. № СА 1111 АА, кучето Шаро и тн.), която трябва да се върне след изтичането на определен период. Той е необходимата гаранция, че си дал или получил определени вещи.

Използвай Договор за заем за послужване, ако:

  • Трябва да дадеш или искаш да получиш определена вещ или вещи.
  • Искаш да имаш доказателство, че си дал дадена вещ на някого за временно ползване.

Важно!

  • Договорът за заем за послужване е безвъзмезден. При него не може да се уговаря възнаграждение за това, че се ползва дадена вещ. Ако това бъде направено, договорът се превръща по силата на закона в договор за наем с всички произтичащи от това последици.
  • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма задължително в случаите, когато стойността на вещта надвишава 5000 лева. Това изискване е с оглед евентуалното доказване на договора пред съд.
  • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на заемните вещи, а не самото подписване на договора. Приета практика е обаче вещта да се предава именно при подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка неустойките при неизпълнение и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.

Какво задължително се включва в Договор за заем за послужване:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на заеманата вещ – сроковете и начините на тяхното предаване, респективно връщане.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на заеманата вещ и нейното връщане в уговорените срокове. С оглед безвъзмездния характер на договора са уредени и по-специфични задължения за лицето, което получава вещта за ползване. То трябва да полага особени грижи за нея и нейното запазване. То няма право и да преотстъпва вещта на други лица, които да я използват. Ако това се случи, заемателят дължи обезщетение. От друга страна е уредено едно специфично право на заемодателя, свързано с прекратяването на срочен договор. Той може да иска вещта обратно, ако неотложно се нуждае от нея, поради непредвиден случай или ако заемателят умре или не изпълнява задълженията си във връзка с опазването на вещта.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност. Няма пречка да се сключи и безсрочен договор, в който случай всяка от страните може да го прекрати във всеки един момент.

Допълнителни уговорки в Договор за заем за послужване

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с извънредни начини за използване на вещта. Поначало при този вид договори е прието вещта да се използва според предназначението си – автомобилът се използва за превоз на пътници и багаж. Ако автомобилът ще се използва за превоз на животни, това е добре да бъде отбелязано в договора, за да се предотврати евентуалното възникване на спорове. Ще имаш възможност да добавиш и по-специфични права и задължения за страните. Не на последно място ще можеш да уговориш неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност в заемите се покрива и от други документи. Ето няколко:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа