Project Description

Мениджърско (импресарско) пълномощно

Когато се налага да предоставиш на твоя мениджър възможността да извършва определени допълнителни действия за определен срок от време.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Отношенията между артист и неговия мениджър обикновено се уреждат на основата на мениджърски (импресарски) договор. Не са рядко обаче хипотезите, при които възниква необходимост мениджърът да извърши определени действия, за които няма правомощия. В тези случаи вместо процедура по предоговаряне на договора, се подписва именно такова мениджърско пълномощно, което става бързо и спестява много време и усилия.

Използвай Мениджърско (импресарско) пълномощно, ако

  • Се налага твоят мениджър или импресарио да извърши определени правни действия, за които ти нямаш необходимото време.
  • Искаш да дадеш определени права на твоя мениджър за строго определен срок.

Важно

  • С оглед правната сигурност, такива пълномощни обикновено се заверяват нотариално.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Ако всъщност сега за първи път уреждаш отношенията си с твоя мениджър или импресарио, защо не разгледаш Мениджърски (импресарски) договор?

Ако все пак имаш нужда от пълномощно, защо не разгледаш тези няколко пълномощни, които може също да ти потрябват:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.