Пълномощно за управление на МПС

Чрез него едно лице може да управлява необезпокоявано чуждо МПС и да представлява собственика пред различни институции във връзка с определен кръг правомощия.
Цена: 10 лв.
Време: 5 мин.

Управлението на чуждо МПС често се превръща в проблем при проверка от органите на полицията  и доказването, че всъщност не си откраднал въпросното МПС обикновено е проблем. Това пълномощно улеснява тази процедура, а същевременно може да предостави и други права на лицето, което управлява моторното превозно средство.

Използвай Пълномощно за управление на МПС, ако:

  • Искаш да оправомощиш определено лице да управлява собственото ти МПС.
  • Искаш да имаш доказателство, че не си откраднал управляваното от теб МПС, когато то не е твоя собственост
  • Искаш да оправомощиш определено лице да те представлява пред различни държавни и частни институции.

Важно!

  • Подписването на такова пълномощно не е задължително съгласно българското законодателство, но неговото наличие спомага за по-лекото разрешаване на евентуално възникнали спорове.
  • С оглед правната сигурност, такива пълномощни обикновено се заверяват нотариално.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права собственика на моторното превозно средство. Той може да извършва всички действия с МПС и във връзка с него, които пожелае. Това включва да го управлява лично, да заплаща дължимите данъци, да сключва застраховки и т.н. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време. С оглед по-висока сигурност е добре пълномощното да бъде ограничено със срок на действие.

Още нещо?

Времето е едно от най-ценните неща в нашето забързано ежедневие. Ако ти предстои покупко-продажба на МПС, защо не погледнеш Пакет за покупко-продажба на МПС, който включва всички необходими документи за извършването на тази сделка. Пакетът съдържа също и подробни указания за всяка необходима стъпка от началото до края. Това със сигурност ще ти спести време, а също и пари от нотариални такси за изготвяне на документи.

В допълнение към темата за правната сигурност във връзка с моторните превозни средства ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."