Project Description

Мениджърски (импресарски) договор

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

В съвременния шоубизнес успехът на един артист зависи не само от неговия талант и умения, но и от неговия мениджър (импресарио). Мениджърът е физическо лице, което съветва, консултира и направлява кариерата на артиста и управлява неговите бизнес дела срещу възнаграждение. Той притежава необходимите връзки и познанства, чрез които осигурява участия, интервюта и всякакви други изяви, които спомагат за популяризирането на артиста. Отношенията между артист и мениджър обаче трябва да бъдат добре правно подсигурени. Това ще гарантира дълготрайни отношения между страните, от които те ще черпят взаимна изгода.

Използвай Мениджърски (импресарски) договор, ако:

 • Ти си артист и търсиш човек със знания и опит в сферата на шоубизнеса, който да спомогне за твоето творческо израстване.
 • Ти си мениджър и искаш да спомогнеш израстването на един артист чрез познанията, които имаш.
 • Искаш договорът, който сключваш да бъде ясен с точно регламентирани права и задължения за двете страни.

Важно!

 • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма.
 • Мениджърският (импресарският) договор не е трудов договор. Това означава, че отношенията, които възникват между страните не са трудови с произтичащите от това последици. Правата и задълженията се уреждат свободно между страните, като не е необходимо те да се съобразяват с изискванията на Кодекса на труда във връзка с минимално възнаграждение, работно време, отпуски и т.н.

Какво задължително се включва в Мениджърски (импресарски) договор

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на извършваната от артиста дейност – договорите, които следва да бъдат сключвани от мениджъра, изявите, които той трябва да уреди за артиста и други подобни. Уговаря се съответно и възнаграждението, което следва да се изплати на мениджъра за извършваната от него работа.
 • Страни по договора са артистът и мениджърът. Съгласно чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права артист-изпълнител е лицето, което представя, пее, свири, танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, коментира, озвучава роли или изпълнява по друг начин произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба. Съответно всеки човек, който самостоятелно или в група извършва някоя от посочените дейности, може да сключи такъв договор. Мениджър може да бъде както човек, така и фирма, която предоставя услуги по популяризиране на артисти.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с извършване на уговорените в договора действия по популяризиране на артиста и заплащане на съответното възнаграждение.
 • Срокът на договора следва да се уговори между страните. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Мениджърски (импресарски) договор

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с избора на репертоар на артиста и това кой ще го определя. На следващо място ще можеш да уговориш допълнителни права и задължения на страните във връзка с отделни изяви на артиста и възможността за отказ от участие.  Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Ако вече имаш подобен договор, но е необходимо да предоставиш допълнителни права на своя мениджър, защо не погледнеш Мениджърско (импресарско) пълномощно?

В допълнение към темата тези няколко документа може също да ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.