Жалба до КЗП

При нужда от защита на потребителски права, които са нарушени.
Цена: 0 лв.
Време: 2 мин.

Правата ни като потребители са ежедневно пренебрегвани. Търговците масово злоупотребяват и по един или друг начин ощетяват своите клиенти. Именно с цел защита на потребителските права на хората е създадена Комисия за защита на потребителите. Основен дял от нейната дейност е разглеждане на жалби и извършване на проверки по тях. За да бъде обаче една жалба разгледана, тя трябва да отговаря на определени изисквания.

Използвай Жалба до КЗП, ако:

  • Правата ти като потребител са били пряко засегнати и искаш да подадеш сигнал за това.

Важно!

  • Жалбата задължително трябва да съдържа име, адрес и телефон за връзка на подателя. В чл.179, ал.1 от Закона за защита на потребителите е уредено, че не се образува производство и жалбата не се разглежда, ако е по анонимен сигнал.
  • Жалбата трябва да съдържа и информация срещу кога се подава. В противен случай няма да може да се се извърши исканата проверка и да се предприемат съответните действия.
  • Жалбата може да бъде подадена както писмено със стандартна пощенска услуга, така и на официалния имейл на Комисията за защита на потребителите: info@kzp.bg.
  • При подаване на жалбата е препоръчително да бъдат приложени всички, доказателства, които спомагат за изясняването на проблема. Това включва например договори, касови бележки, каталози и други подобни.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от защита на нарушени права, следните няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа