Project Description

Искане за премахване на авторско съдържание от уебсайт

Премахване на съдържание, нарушаващо авторски права.

Нарушаването на авторските права е често явление в интернет. Малка част от авторите обаче знаят как да защитят своите права срещу нарушения от трети лица. Чрез този документ можеш да отправиш искане до лицето, което управлява уебсайт, в който е публикувано съдържание, нарушаващо авторските ти права. Това лице впоследствие е длъжно да премахне това съдържание.

Използвай Искане за премахване на авторско съдържание от уебсайт, ако

  • Администратор на уебсайт е публикувал твое защитено произведение или части от такова без разрешението ти;
  • Потребител на уебсайт е публикувал твое защитено произведение или части от такова без разрешението ти.

Важно

  • Искането за премахване на съдържание, нарушаващо авторските права, трябва да бъде изпратено до лицата, които са отговорни за управлението на уебсайта. Ако на самия уебсайт няма данни за такива, искането може да се изпрати до собственика на домейна.
  • Носителят на авторските права има право да претендира обезщетение за вредите, които е претърпял вследствие на нарушението.

Допълнителна важна информация

Публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

От друга страна, подобно деяние представлява основание за налагане на административно-наказателна отговорност на основание чл. 97 от Закона за авторското право и сродните му права. Наказанието, което се предвижда в тези случаи е глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева.

Поради тази причина администратор на сайт, който е качил съдържание, нарушаващо авторски права, следва незабавно да го свали. Ако пък съдържанието, нарушаващо авторските права, не е публикувано от администратора на сайта, а от потребител, то тогава за администратора възниква задължение за премахване на съответното съдържание в момента, в който узнае за него и за факта, че то нарушава авторско права. Ако той не направи това, може също така да понесе отговорност.

Още нещо?

Темата за интелектуалната собственост е особено важна и същевременно наболяла. Ето няколко документа, които ще гарантират твоята сигурност:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.