Общо търговско пълномощно

Универсално упълномощаване във връзка с представителството на фирма.
Цена: 7.99 лв. (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 2 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Когато се учредява една фирма, се избират и лицата, които ще я представляват. Често обаче възникват ситуации, в които определените представители не са в състояние да изпълняват своите задължения. Независимо каква е причината за това, във всеки един случай те могат да упълномощят другиго да извършва всички или част от техните функции.

Използвай Общо търговско пълномощно, ако:

  1. Ти си управител на фирма и поради определена причина не можеш да изпълняваш временно задълженията си.
  2. Имаш нужда от законосъобразно пълномощно, което да обхваща максимално всички възможни хипотези.

Важно!

  • Общото търговско пълномощно следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, за да бъде законосъобразно и да породи желаните последствия.
  • Общото търговско пълномощно не трябва да се вписва в Търговския регистър.
  • За извършването на определени действия* законът изисква изрично упълномощаване. С други думи, в пълномощното следва изрично да бъде записано, че пълномощникът ще може да извършва тези действия.
  • Търговският пълномощник се подписва, като задължително до името си отбелязва, че е пълномощник.
  • Съгласно Търговския закон отношенията между страните се уреждат с договор. Това може да бъде както граждански, така и трудов договор. В последния случай страните следва да имат предвид минималните изисквания на трудовото законодателство с оглед работно време, почивки, възнаграждение и т.н.

Допълнителна важна информация

Ако в общото търговско пълномощно няма изрични указания за позволените действия, то дава право на пълномощника да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на фирмата.  Приема се, че обикновената дейност на фирмата е свързана с обичайни сделки, които са били сключвани до този момент. Така например ако фирмата се занимава с покупко-продажба на плодове и зеленчуци, покупко-продажбата на недвижим имот не се счита за обикновена дейност. В този случай пълномощникът няма да може да извърши такава сделка, освен ако е изрично упълномощен за това. В този смисъл, с оглед улеснение както на пълномощника, така и на упълномощителя е препоръчително в пълномощното да бъдат изрично посочени всички действия, които ще могат да бъдат извършени.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с представителството на фирма се осигурява и от следните няколко документа:

Ако пък се нуждаеш от по-конкретно пълномощно, не пропускай секцията с Пълномощни

*Търговски закон

Чл. 26

(2) За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси търговският пълномощник трябва да е упълномощен изрично. Други ограничения на пълномощното могат да се противопоставят на трето лице само ако са му били известни или е трябвало да знае.

(3) Търговският пълномощник не може без съгласие на търговеца да прехвърля правата си другиму.

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа