Специално пълномощно

Използва се за упълномощаване с конкретно, по-специфично правомощие.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Времето е изключително ценно в наши дни и е важно да бъде правилно разпределено. А когато с един документ спестяваш както време, така и пари, това е истински бонус. С това специално пълномощно можеш да упълномощиш друго лице с някакви конкретни правомощия. Материята на човешките взаимоотношения е безкрайна и поради тази причина тук е предоставена възможност всеки да въведе точно онова специфично нещо, за което иска да упълномощи друг.

Специално пълномощно, ако:

  • Искаш да упълномощиш друго лице със специфични права.
  • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
  • Ти си възрастен или инвалид и нямаш възможност сам да осъществиш желаните действия.
  • Ти просто нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно!

  • Някои институции или фирми като например банки, пощи, мобилни оператори и така нататък не приемат генерални пълномощни. Те изискват наличието на изрично/специално пълномощно, в което да бъдат точно определени какви права и във връзка с какво точно са предоставени.
  • С оглед правната сигурност, такива пълномощни обикновено се заверяват нотариално.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа