Заповед на работодателя за отмяна на уволнение

Отмяна на наложено дисциплинарно наказание - уволнение от работодателя по реда на чл. 344, ал. 2 от КТ.
Цена: 0 лв.
Време: 2 мин.

Налагането на дисциплинарно наказание – уволнение е един от способите за прекратяване на трудово правоотношение. Когато обаче работодателят все пак прецени, че то е неправилно и наложено несправедливо, той може по своя инициатива да го отмени.

Използвай Заповед за отмяна на дисциплинарно наказание - уволнение, ако:

  • си наложил дисциплинарно наказание – уволнение на свой работник или служител и
  • искаш да го отмениш по своя инициатива.

Важно!

  • Заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание – уволнение не трябва да е оспорена от служителя по съдебен ред. В противен случай работодателят губи правото си да отмени уволнението.
  • Ако наложеното наказание е влязло в сила и работникът реално е останал без работа преди то да бъде отменено, работодателят дължи обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда за периода на оставане без работа, но не повече от 6 месеца.

Допълнителна важна информация

Кодексът на труда не уточнява изрично по какъв начин следва да се отмени едно вече наложено дисциплинарно наказание – уволнение. Една нова нарочна заповед е удачен вариант, чрез който да бъде отменена първоначалната заповед за уволнение и така уволненият да бъде възстановен на работа. Като всяка друга заповед, и настоящата трябва да бъде връчена на служителя.

Още нещо?

Ако пък следващия път ти се наложи да уволниш някого, то не пропускай Заповед за налагане на дисциплинарно наказание – уволнение. Няма спор, че уволнението трябва да е законно и бизнесът ти да е правно подсигурен.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."