Договор за доброволна делба

Универсален начин за реално и доброволно поделяне на имуществото на едно починало лице между неговите наследници.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Когато едно лице почине, то оставя след себе си определено имущество, което се разпределя между неговите наследници. Често броят на наследници е голям и това води до това, че собствеността върху имуществото на починалия се разпръсква между много лица. В тези случаи сънаследниците сключват помежду си договор за делба, като взаимно договарят кой какво реално ще получи от наследството.

Използвай Договор за доброволна делба, ако:

  • Ти си един от няколко сънаследника и искаш да разделите реално помежду си имуществото на наследодателя.
  • Искаш доброволно да разделите имуществото на наследодателя.

Важно!

  • Когато в делбата участват движими вещи на стойност над 50 лева или недвижими имоти, договорът трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  • При подписване на договора за доброволна делба трябва да присъстват всички лица, които са получили някаква част от наследството. В противен случай делбата е нищожна и няма да породи действие.
  • Договорът за доброволна делба е възмезден договор – всяко лице, което участва при делбата трябва да получи нещо в дял. Няма значение дали това ще бъде реална вещ от имуществото на наследодателя или парична сума.
  • Ако някой от съделителите се откаже от своя дял с намерение да надари някой от другите участници в делбата, в този случай договорът трябва да бъде сключен във формата на нотариален акт.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от въпроси, свързани с права и задължения при наследяване, следващите няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."