Project Description

Договор за доброволна делба

Универсален начин за реално и доброволно поделяне на имуществото на едно починало лице между неговите наследници.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Когато едно лице почине, то оставя след себе си определено имущество, което се разпределя между неговите наследници. Често броят на наследници е голям и това води до това, че собствеността върху имуществото на починалия се разпръсква между много лица. В тези случаи сънаследниците сключват помежду си договор за делба, като взаимно договарят кой какво реално ще получи от наследството.

Използвай Договор за доброволна делба, ако:

 • Ти си един от няколко сънаследника и искаш да разделите реално помежду си имуществото на наследодателя.
 • Искаш доброволно да разделите имуществото на наследодателя.

Важно!

 • Когато в делбата участват движими вещи на стойност над 50 лева или недвижими имоти, договорът трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
 • При подписване на договора за доброволна делба трябва да присъстват всички лица, които са получили някаква част от наследството. В противен случай делбата е нищожна и няма да породи действие.
 • Договорът за доброволна делба е възмезден договор – всяко лице, което участва при делбата трябва да получи нещо в дял. Няма значение дали това ще бъде реална вещ от имуществото на наследодателя или парична сума.
 • Ако някой от съделителите се откаже от своя дял с намерение да надари някой от другите участници в делбата, в този случай договорът трябва да бъде сключен във формата на нотариален акт.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от въпроси, свързани с права и задължения при наследяване, следващите няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.