Договор за ноу-хау

Правна гаранция при разкриването на търговска тайна.
Цена: 19.99 лв. (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 10 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

В процеса на своята дейност всяка фирма придобива специфичен опит в своята област (ноу хау), който в една или друга степен спомага за нейното развитие. Ноу хау може да бъде например определена рецепта, определен технически процес, определена съставка и др. Независимо, от вида, това е обичайно търговска тайна, която следва да бъде защитавана. С договора за ноу хау едно лице предоставя своите специфични знания на друго лице, като същевременно си гарантира, че неговата тайна ще бъде запазена.

Използвай Договор за ноу-хау, ако:

  • Искаш да предоставиш своя опит и знания на друго лице срещу възнаграждение.
  • Искаш да получиш опит и знания от друго лице.
  • Искаш да си гарантираш, че предоставяйки ноу хау на друго лице, твоята тайна няма да бъде разгласена.

Важно!

  • Водещо при Договор за ноу хау е тайнственият характер на специфичния опит. Ноу хау не се ползва със закрила както например патентът и затова трябва да се подхожда с особено внимание например при воденето на преговори. Ако опитът бъде разпространен преди сключването на договора, лицето няма да може да се защити впоследствие по никакъв начин.
  • Дори след като бъде сключен, Договорът за ноу хау не е 100% гаранция, че производственият опит няма да бъде разпространен. Договорът обаче е стабилна основа за защита на правата пред съд и възможност за обезщетение. Може да играе и превантивна функция, като се имат предвид уговорените неустойки.

Какво задължително се включва в Договор за ноу-хау

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод предоставяния опит – какво точно представлява ноу хау, начинът и срокът на неговото предаване, както и възнаграждението, което следва да бъде платено.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на уговорения в договора опит и знания в уговорените срокове и заплащане на дължимото възнаграждение.

Допълнителни уговорки в Договор за ноу-хау

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с възможността страната, която предоставя ноу хау, да продължи да го използва в своя бизнес. Могат да се уговорят и задълженията на страните за запазване на опита в тайна и възможността за последващо разпространение на трети лица. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове. Неустойката има съществена превантивна функция и цели запазването на разкрития опит и знания само между страните по договора.

Още нещо?

Ако искаш да предоставиш знания относно предмет или процес, които са патентовани, тогава ще имаш нужда от Договор за лиценция на патентовано изобретение.

Зашитата на търговска тайна се осигурява и посредством:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа