Договор за прехвърляне на домейн

Първата крачка в процедурата по прехвърляне на правата върху един домейн.

абонамент: вземи безплатно този и още 100 документа за бизнес и лични нужди. Абонаментът струва 99 лв. / година и включва: светкавично бързо обслужване от персонален адвокат, безплатен достъп до базата ни данни с документи, мрежа от препоръчани адвокати, и редица големи отстъпки. Добави Premium или научи повече

Цена: 10 лв
Време: 5 мин.

Въведение

Покупко-продажбата на домейни (имената на уебсайтове) се превърна в един много доходоносен бизнес в последните години. По-привлекателните и интересни домейни дори са предмет на сделки с цена от няколко хиляди до няколко милиона. За да се прехвърлят правата върху един домейн обаче е необходимо да бъдат спазени определени изисквания. Всяка организация, която регистрира домейни, има свои правила за начина, по който се осъществява продажбата на домейн. Процедурата задължително преминава през фирмата – регистратор и затова е препоръчително да бъдат уточнени съответните стъпки. Във всички случаи обаче се започва със сключване на договор.

Използвай Договор за прехвърляне на домейн, ако:

  • Искаш да придобиеш правата върху регистриран от друго лице домейн.
  • Искаш да продадеш свой домейн.

Важно!

  • При прехвърлянето на права върху домейн не се прехвърля и самият уебсайт (ако такъв съществува към момента на сделката), към който препраща съответният домейн. Прехвърля се единствено правото да бъде използвано името на домейна.
  • Договорът следва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите.

Какво задължително се включва в Договор за прехвърляне на домейн

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на прехвърляния домейн – неговият вид и възнаграждението, което следва да бъде заплатено.
  • Страни по договора могат да бъдат както граждани, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на правата върху домейна (потребителски имена, пароли за достъп и други подобни) в уговорените срокове и заплащане на дължимото възнаграждение.

Допълнителни уговорки в Договор за прехвърляне на домейн

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задължениeто за заплащане на дължимите такси по прехвърлянето. Това най-често включва нотариални такси, такси към фирмата – регистратор и други подобни. Препоръчително е да бъде предварително уговорено коя от страните по договора ще трябва да ги заплати, като няма пречка таксите да се разделят по равно. Може да се уговори и евентуалното търсене на отговорност от страната, която прехвръля домейна в случаите, когато другата страна бъде санкционирана за използването му. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с онлайн услугите се осигурява и от следните няколко документа:

Над 7000 доволни клиенти

5.0/5 review rating 5 от 534 в Google | 4.9/5 review rating 5 от 401 във Facebook | Виж всички

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Ивановаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа