Project Description

Договор за прехвърляне на домейн

Първата крачка в процедурата по прехвърляне на правата върху един домейн.

Въведение

Покупко-продажбата на домейни (имената на уебсайтове) се превърна в един много доходоносен бизнес в последните години. По-привлекателните и интересни домейни дори са предмет на сделки с цена от няколко хиляди до няколко милиона. За да се прехвърлят правата върху един домейн обаче е необходимо да бъдат спазени определени изисквания. Всяка организация, която регистрира домейни, има свои правила за начина, по който се осъществява продажбата на домейн. Процедурата задължително преминава през фирмата – регистратор и затова е препоръчително да бъдат уточнени съответните стъпки. Във всички случаи обаче се започва със сключване на договор.

Използвай Договор за прехвърляне на домейн, ако:

 • Искаш да придобиеш правата върху регистриран от друго лице домейн.
 • Искаш да продадеш свой домейн.

Важно!

 • При прехвърлянето на права върху домейн не се прехвърля и самият уебсайт (ако такъв съществува към момента на сделката), към който препраща съответният домейн. Прехвърля се единствено правото да бъде използвано името на домейна.
 • Договорът следва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите.

Какво задължително се включва в Договор за прехвърляне на домейн

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на прехвърляния домейн – неговият вид и възнаграждението, което следва да бъде заплатено.
 • Страни по договора могат да бъдат както граждани, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на правата върху домейна (потребителски имена, пароли за достъп и други подобни) в уговорените срокове и заплащане на дължимото възнаграждение.

Допълнителни уговорки в Договор за прехвърляне на домейн

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задължениeто за заплащане на дължимите такси по прехвърлянето. Това най-често включва нотариални такси, такси към фирмата – регистратор и други подобни. Препоръчително е да бъде предварително уговорено коя от страните по договора ще трябва да ги заплати, като няма пречка таксите да се разделят по равно. Може да се уговори и евентуалното търсене на отговорност от страната, която прехвръля домейна в случаите, когато другата страна бъде санкционирана за използването му. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с онлайн услугите се осигурява и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.