Project Description

Молба за отпуск за обучение

Молба за отпуск в хипотезата на чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Кодексът на труда дава изключително широка закрила на работниците и служителите във връзка с тяхно обучение в учебно заведение. Едно от тези права е свързано с използването на т.н. отпуск за обучение. Той може да се използва от всеки служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя. За да бъде използването обаче законосъобразно, трябва да се спазят някои по-специфични изисквания на закона.

Използвай Молба за отпуск за обучение, ако:

  • Искаш да получиш съгласие от работодателя за използване на платен годишен отпуск във връзка с обучението ти в дадено учебно заведение.

Важно!

  • За да използва правото си на платен годишен отпуск, служителят следва да получи изрично писмено съгласие от работодателя за това.
  • Този отпуск е независим от останалите видове отпуски и може да се ползва без значение от наличието или липсата над други видове отпуски.
  • Това е отпуск, който може да се използва наведнъж или на части, като се използва за посещение на присъствените занятия, подготовка и явяване на изпити и т.н.

Допълнителна важна информация

Размерът на отпуска във връзка с обучението в учебно заведение е определен в чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно него всеки работник или служител има право на 25 дни платен годишен отпуск за всяка учебна година. Ако обаче служителят повтаря определена година поради неуважителни причини, за следващата учебна година той няма право на този отпуск.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правото на отпуск за обучение се покрива и от следващите няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.