Project Description

Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

Създай си сигурност, че в определен бъдещ момент ще купиш/продадеш дружествен дял.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

С договора за покупко-продажба на дружествени дялове се внасят изменения в съдружниците или разпределението на капитала в дадена фирма. Често обаче страните предпочитат да гарантират сключването на подобен договор чрез подписване на предварителен договор. Това внася сигурност в отношенията помежду им и гарантира до голяма степен, че ще бъде сключен окончателен договор.

Използвай Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял, ако:

 • Продаваш или ти предстои да продадеш собствените си дружествени дялове, но искаш да отложиш окончателното сключване на договора.
 • Купуваш или ти предстои да купиш дружествени дялове, но поради определени причини не искаш това да се случи веднага.
 • Искаш да си гарантираш сключването на окончателен договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

Важно!

 • Този договор, за разлика от окончателния, се съставя в два екземпляра и не е необходимо да бъде нотариално заверен. Той обаче е необходимо да бъде в писмена форма.
 • В окончателния договор страните могат да уговорят и различни условия от тези, които са описани в предварителния.
 • Ако някоя от страните не пожелае да сключи окончателен договор, другата страна може да потърси правата си в съда. В този случай се отправя искане до съда с молба да бъде обявен предварителният договор за окончателен. След влизане в сила на съдебното решение отношенията между страните се уреждат така, както биха се уредили, ако бяха сключили окончателния договор. Едната страна ще дължи прехвърляне на дружествените дялове, а другата – заплащане на уговорената цена.

Какво задължително се включва в Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

 • Основното, което страните уговарят, е това какви дружествени дялове се продават – от капитала на коя фирма са, техният брой и цената, която следва да бъде платена.
 • Страни по договора са съдружникът или едноличният собственик в дадена фирма, който продава своя дял от една страна и купувачът на дяла от друга. Купувачи могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на съдържанието на договора. От друга страна, купувачът може да бъде както лице, което също е съдружник в дадената фирма, така и лице, което не е съдружник. В последния случай то следва да подаде молба за приемане като съдружник, която трябва да бъде одобрена от Общото събрание на фирмата.
 • Правата и задълженията на страните са свързани със сключване на окончателен договор. По-горе бяха разгледани хипотезите при доброволно, респективно принудително сключване на окончателния договор.

Допълнителни уговорки в Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с датата на сключване на окончателния договор, условия за сключването на окончателния договор и други подобни.

Още нещо?

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.