Project Description

Споразумение за стратегическо партньорство

Създава необходимата правна сигурност в отношенията, свързани с развитието на бизнеса.

В съвременните бизнес среди е от изключително голямо значение да имаш стабилен бизнес партньор. Независимо дали става дума за споделяне на ресурси, знания или съдействие по определен проект, това спомага за по-бързото развитие на твоя бизнес, привличане на нови клиенти и договаряне на по-изгодни условия за различни услуги. Важно е обаче при изграждането на подобни партньорства правната страна на нещата също да бъде подсигурена. Това ще осигури сигурност в отношенията и ще предотврати възникването на спорове и конфликти.

Използвай Споразумение за стратегическо партньорство, ако

 • Искаш да осигуриш надежден партньор за своя бизнес, с който да споделяте ресурси по конкретен проект.
 • Искаш да формираш общ бизнес с друга организация без да правите търговско дружество (фирма) или друга отделна организация.
 • Искаш да разпространиш своя бизнес посредством услугите на твоя партньор.
 • Искаш да договориш по-изгодни условия за своя бизнес чрез твоя партньор.

Важно

 • Законът не поставя изисквания за формата, в която следва да бъде сключено споразумението. С оглед правната сигурност обаче е добре то да бъде в писмена форма.
 • Законът не поставя никакви условия относно съдържанието на споразумението (освен разбира се общата забрана извършваната дейност да не противоречи на законовите разпоредби). Страните могат да уговарят всичко, което сметнат за необходимо с оглед съвместната им дейност и развитието на техния бизнес.

Какво задължително се включва в Споразумение за стратегическо партньорство

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, свързани с взаимно поетите задължения за сътрудничество.
 • Страни по споразумението могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с изпълнение на уговорените в споразумението договорки.
 • Срокът на споразумението зависи от волята на страните. Той може да бъде ограничен във времето или пък споразумението да се сключи за неопределен период от време. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителна важна информация

Това е формално споразумение между две и повече организации, които се съгласяват да споделят ресурси по конкретен проект, за да бъдат по-конкуретноспособни. Често това споразумение се използва да се споделят продукти, дистрибуторски и комуникационни канали, производствени мощности, финансиране, капитал, умения и експертиза (ноу-хау) или интелектуална собственост. Страните по споразумението имат една и съща цел, но в същото време всяка страна е независима (за разлика от Дружествен договор и създаването на обща фирма). Споразумението за стратегическо партньорство има няколко предимства. Бизнесът ти ще може да расте и да се развие по-бързо, защото ще се фокусираш там, където ти си силен. Ще имаш достъп до знания/експертиза и ресурси, до които си нямал достъп преди Споразумението.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от информация, свързана с бизнеса, следващите няколко документа може също да ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.