Споразумение за стратегическо партньорство

Създава необходимата правна сигурност в отношенията, свързани с развитието на бизнеса.
Цена: 4.99 лв. (безплатно с - виж как)
Време за попълване и сваляне: 5 мин.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

В съвременните бизнес среди е от изключително голямо значение да имаш стабилен бизнес партньор. Независимо дали става дума за споделяне на ресурси, знания или съдействие по определен проект, това спомага за по-бързото развитие на твоя бизнес, привличане на нови клиенти и договаряне на по-изгодни условия за различни услуги. Важно е обаче при изграждането на подобни партньорства правната страна на нещата също да бъде подсигурена. Това ще осигури сигурност в отношенията и ще предотврати възникването на спорове и конфликти.

Използвай Споразумение за стратегическо партньорство, ако:

  • Искаш да осигуриш надежден партньор за своя бизнес, с който да споделяте ресурси по конкретен проект.
  • Искаш да формираш общ бизнес с друга организация без да правите търговско дружество (фирма) или друга отделна организация.
  • Искаш да разпространиш своя бизнес посредством услугите на твоя партньор.
  • Искаш да договориш по-изгодни условия за своя бизнес чрез твоя партньор.

Важно!

  • Законът не поставя изисквания за формата, в която следва да бъде сключено споразумението. С оглед правната сигурност обаче е добре то да бъде в писмена форма.
  • Законът не поставя никакви условия относно съдържанието на споразумението (освен разбира се общата забрана извършваната дейност да не противоречи на законовите разпоредби). Страните могат да уговарят всичко, което сметнат за необходимо с оглед съвместната им дейност и развитието на техния бизнес.

Какво задължително се включва в Споразумение за стратегическо партньорство

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, свързани с взаимно поетите задължения за сътрудничество.
  • Страни по споразумението могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с изпълнение на уговорените в споразумението договорки.
  • Срокът на споразумението зависи от волята на страните. Той може да бъде ограничен във времето или пък споразумението да се сключи за неопределен период от време. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителна важна информация

Това е формално споразумение между две и повече организации, които се съгласяват да споделят ресурси по конкретен проект, за да бъдат по-конкуретноспособни. Често това споразумение се използва да се споделят продукти, дистрибуторски и комуникационни канали, производствени мощности, финансиране, капитал, умения и експертиза (ноу-хау) или интелектуална собственост. Страните по споразумението имат една и съща цел, но в същото време всяка страна е независима (за разлика от Дружествен договор и създаването на обща фирма). Споразумението за стратегическо партньорство има няколко предимства. Бизнесът ти ще може да расте и да се развие по-бързо, защото ще се фокусираш там, където ти си силен. Ще имаш достъп до знания/експертиза и ресурси, до които си нямал достъп преди Споразумението.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от информация, свързана с бизнеса, следващите няколко документа може също да ти бъдат полезни:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангеловаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа